Wachtersgroep Dronrijp

Naam contactpersoon: Hette en Froukje Zondervan

Op 18 september a.s. om 19.30 willen we starten met deze 10 dagen van Terugkeer om met elkaar de Sjofars te blazen, Gods aangezicht te zoeken en ons te verootmoedigen. Op 28 september om 19.30 uur sluiten we af. Verdere invulling van deze 10 verootmoedigings dagen willen we in overleg met u op 18 september bespreken. Graag een mailtje of telefoontje als u komt.


f.zondervankaastra@live.nl