Volle Evangelie Gemeente Schagen

Naam contactpersoon: Markus Anzenhofer

Wij zijn elke dag, behalve maandag en dinsdag, van 19:30 tot ongeveer 21:00 in de Kapel aan de Hoep 6 in Schagen om samen te lofprijzen en te bidden tijdens de 10 dagen bidden en vasten. Op maandag en dinsdag zijn we van 9:30 tot 11:30 in de Kapel, vanwege andere gemeente-activiteiten ’s avonds.


markus.anzenhofer@gmail.com