Uitgeverij Fuma

Naam contactpersoon: Floor en Nelly van der Rhee
Wij hebben een uitgeverij die zich richt op het uitgeven van boeken om de plaats van Israël vanuit de Bijbel te belichten. Ook hebben wij jarenlang een Israëlgebedskring aan huis gehad. Nu willen wij tussen Rosh HaShana en Yom Kippur ons huis open stellen van 20.00 – 22.00 uur om mee te bidden / proclameren voor Israël en te bidden voor een terugkeer van Nederland naar God.


deterugkeer@fuma.nl