Pillar of fire

  • door
Pillar of fire Naam contactpersoon: Jack van der Tang

De organisatie werd opgericht in 2002, in een natuurlijke reactie op de aanhoudend brede interesse in de Haagse Israël avonden, die op initiatief van Jack van der Tang werden georganiseerd. De drijfveer van al onze activiteiten komt voort uit de visie over het belang van Israël en het verlangen om in woord en daad een zegen te zijn voor haar land en volk. De pijlers van onze organisatie worden gevormd door de speerpunten: Gebed – Hulpverlening – Onderwijs – Radio Israel.nl

http://www.pillaroffire.nl info@pillaroffire.nl