Contact persoon: Cees Vork

Al vanaf 1982 is deze stichting actief om te bidden voor Nederland, Israël en de volkeren. Miljoenen gebeden zijn reeds opgezonden naar de hemelse troon. Honderden mensen zorgen er maandelijks voor dat er bijna voortdurend gebeden wordt. De inspiratie en motivatie komt o.a. uit Ezechiël 22:30.

opdebres@solcon.nl