One New Man Netwerk messiaanse huisgemeenten

Naam contactpersoon: Kitty Los-Korenhof

Op de dag van de bazuin, 19 september, hebben we een samenkomst met aandacht en introductie van dit initiatief. ’s Middags wordt op verschillende punten in Dordrecht de shofar geblazen. Tussen 19 en 27 september zal er gebed zijn in de thuissituatie/huisgemeenten. Op 27 september zal Grote Verzoendag om 19.00 gestart worden met een samenkomst die vervolgens overgaat in een 24 uur van gebed. We hopen dat er vanuit vele verschillende gemeenten mensen aan zullen sluiten. Deze dag is geen dag van ‘onze gemeente’, maar van het lichaam van Yeshua in Dordrecht en omgeving. Van harte uitgenodigd!

http://www.onenewman.nl
netwerkhuisgemeenten@gmail.com