Missions House

Naam contactpersoon: Harold Veenstra
Iedere woensdagavond komen we samen om te bidden voor onze gemeente en op de bres te gaan voor ons land. Dus willen we ons ook van harte verbinden aan de 10 dagen van gebed en vasten voor ons land.


haroldencrista@gmail.com