Contactpersoon: Bert Dorenbos

… HET LEVEN EN DEN DOOD HEB IK U VOORGESTELD, DEN ZEGEN EN DEN VLOEK. KIES DAN HET LEVEN, OPDAT GIJ LEEFT, GIJ EN UW ZAAD … DEUTERONOMIUM 30:19B

http://www.kiesdanhetleven.nl
dorenbos@kiesdanhetleven.nl