Kies dan het leven

  • door
Kies dan het leven Naam contactpersoon: Bert Dorenbos

… HET LEVEN EN DEN DOOD HEB IK U VOORGESTELD, DEN ZEGEN EN DEN VLOEK. KIES DAN HET LEVEN, OPDAT GIJ LEEFT, GIJ EN UW ZAAD … DEUTERONOMIUM 30:19B

http://www.kiesdanhetleven.nl dorenbos@kiesdanhetleven.nl