Kerk in Westerwatering

Naam contactpersoon: Claudia Jans
Als gemeente doen we mee met deze 10 dagen van vasten en bidden. U bent van harte welkom om aan te sluiten bij één van de activiteiten. I.v.m. de RIVM-richtlijnen vragen we u wel zich even aan te melden.

http://www.kerkinwesterwatering.nl/nieuws/
kerkinwesterwatering@gmail.com