Kehilat Eets Zayith

Naam contactpersoon: Johan Jonkers
We zijn een Joods-messiaanse huisgemeente in Dronten. Gedurende de 10 avonden, van 19:30 – 20:30, is er een moment van gebed en verootmoediging. Een kleine groep komt fysiek bij elkaar (maximaal 6 personen). Overige bidders sluiten zoveel mogelijk digitaal aan, via Jitsi of Skype. Mensen die willen meedoen, graag even contact opnemen. Nadere invulling voor 26 september volgt.


kez@fastmail.nl