Interkerk Stichting

Naam contactpersoon: Jan Stortenbeker / Jaap Blom
Al zo’n 40 jaar wordt door ons gebeden voor het herstel van de eenheid van de wedergeboren christenen, in het bijzonder in onze woonplaats Hoorn. Jezus’ smeekgebed in Getsemane (Joh. 17) maakt duidelijk dat ons grootste getuigenis over Hem naar de wereld toe de zichtbare eenheid van de christenen als Lichaam van Christus moet zijn. Helaas hebben we daar heel wat aan te herstellen en dat kan alleen als we ons bekeren en terugkeren naar God én in liefde naar elkaar. Het is dus logisch dat we heel enthousiast zijn over de wereldwijde beweging ‘Return / de Terugkeer’ en als u mee wilt bidden bent u van harte welkom, dagelijks van vrijdag 18 september t/m maandag 28 september ’s avonds van 21.00 – 22.00 uur op Het Keer(n)punt, Keern 199 (beneden), 1689 PA Hoorn-Zwaag (schuin tegenover het begin van de Dorpsstraat), tel. 0229-219995.

http://www.interkerk.info
interkerk@kpnmail.nl