Huub Eschbach

Naam contactpersoon: Huub Eschbach
Zaterdag 19 september om 8:45 uur houd ik vanwege het Bazuinenfeest een wake, bidstond voor de wederkomst van Christus in de toren van de Grote Kerk te Vlaardingen. Wil je ook komen dan graag bij mij aanmelden.


huub.eschbach@telfort.nl