Huis van Gebed Streams

Naam contactpersoon: Cees Klepper
Het Huis van Gebed Streams in Nijkerk is een plek van bezinning, aanbidding en voorbede. De Tweede Pastorie (Catharinastraat 3) is de locatie die in 1749 bekend werd door de ‘Nijkerkse Beroeringen’. Een plek waar Gods Geest bijzondere dingen deed. Sinds 2016 is hier het Huis van Gebed gevestigd, waar Gods Geest ons hart wil raken en waar we voorbede doen voor het land. Van 18 tot 28 september sluiten we ons aan bij het initiatief ‘De Terugkeer’ en zullen we op vaste tijden samenkomen in de Tweede Pastorie. Vanwege coronamaatrdegelen zullen we mogelijk (ook) op een grotere locatie samenkomen. Gebedstijden en exacte locatie(s) zijn op onze website te vinden.

https://www.gloryministries.nl/event/de-terugkeer-van-nederland-10-dagen-bidden-en-vasten/
info@gloryministries.nl