Huis van Gebed Haarlem

Naam contactpersoon: Arjo Barth

Met het Huis van Gebed verlangen we naar intimiteit met Jezus. We zoeken Hem voor onszelf en anderen door aanbidding, voorbede en ministrygebed.


arjo.barth@gmail.com