Het Baken Baptistengemeente Steenwijk

Naam contactpersoon: Foka Prins

Op zaterdag 26 september om 10.00u interkerkelijk gebed en verootmoediging. Voor deelname opgeven bij Foka Prins fokaprins@gmail.com


fokaprins@gmail.com