Evangeliegemeente Oase, Oude kerkweg 88, Doornspijk

Naam contactpersoon: Jan den Admirant

In het gebouw van de Evangeliegemeente Oase, Oude Kerkweg 88 in Doornspijk (bij Nunspeet en Elburg) is elke derde zaterdagmiddag van 14.30 – 16.00 uur een bidstond voor het herstel van Israël. Deze maand is dat 19 september a.s., en valt dus precies samen met het begin van de Tien Ontzagwekkende Dagen en de tien dagen van gebed en verootmoediging, van 18-28 sept.

Daarom hopen wij vanaf 14.30 op bovengenoemde locatie twee open gebedssamenkomsten te houden. De eerste staat onder leiding van ds. Wim ten Voorde en duurt tot ca. 16.00 uur. Van 16.45 tot 18.30 uur houden wij een tweede samenkomst o.l.v. ds. Jan den Admirant, in samenwerking met andere betrokkenen.

I.v.m. met de coronamaatregelen vragen wij u, zich van te voren per email of telefonisch aan te melden. U kunt mailen naar: j.den.admirant@ziggo.nl / tel. 06-40872316. Spreek bij geen gehoor uw naam en tel.nr. in zodat wij u zo nodig kunnen indelen bij de eerste en/of tweede samenkomst.

Namens de Evangeliegemeente Oase: G.K. Verbaan (tel. 0525-651088) voorganger, J. den Admirant, coördinator.

http://www.eg-doornspijk.nl
j.den.admirant@ziggo.nl