Elim Huis van Gebed

Comments are off for this post.

You Are Here:Elim Huis van Gebed

Elim Huis van Gebed

Naam contactpersoon: Robert Berns

Op elke maandagmorgen beginnen we de week in Elim Huis van Gebed met een tijd van verootmoediging en gebed, daarmee ook op maandag 21 september vanaf 10.15 uur. Maandag 28 september is het “grote verzoendag” dan verzorgen we meerdere gebedsmomenten tussen zondag- en maandagavond. Daarmee sluiten we deze periode (zie Leviticus 23) van 10 dagen van verootmoediging af. Zie voor het programma op de website www.elimhuisvangebed.nl . Met de dag van de bazuinen – Jom Teroea begint deze periode van verootmoediging, zowel op zaterdagmiddag 19 september als op zondag 20 september vanaf 14.00 uur staan we daarbij stil. Meldt het ons even wanneer u deel wilt nemen in verband met de maatregelen rond het COVID-virus.

http://www.elimhuisvangebed.nl
rmmberns@xs4all.nl

About the author:

Top