Christengemeente Living Water Fellowship

Naam contactpersoon: Jan den Admirant

De Christengemeente Living Water Fellowship komt samen in Assen, in het gebouw aan de W.A. Scholtenstraat 3H. De gemeente staat onder leiding van het voorgangsers-echtpaar Wim en Anneke Breedveld. Sinds 2003 is Jan den Admirant als Bijbelleraar aangesteld en preekt regelmatig op vrijdagavond (sabbat) en houdt doorgaans de Bijbelstudie op dinsdagavond. Op dinsdagavond 22 september vanaf 19.30 komen wij samen in het kader van ‘De Terugkeer’. Op deze avond zal na een korte tijd van aanbidding een toespraak gehouden worden waarin de ‘Tien Ontzagwekkende Dagen’ in profetisch licht gesteld worden. Daarna zal er een ruime tijd van gebed zijn, waarbij het gesproken Woord als basis dient. Maandag 28 september, JOM KIPPUR, Grote Verzoendag, hopen wij een dag van bidden en vasten te houden. Er zullen dan om 11.00 uur en 15.00 uur samenkomsten gehouden worden, zodat, bij ruimere belangstelling, de mensen per samenkomst kunnen ingedeeld worden. Wij willen ons graag aan de regels houden, en willen daarom vragen aan mensen die van buitenaf willen meedoen (hartelijk welkom!!) zich van te voren op te geven, zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. Op basis van de opgaven kunnen de tijden van 28 september nader vastgesteld worden. Namens de LWF, Jan den Admirant.


j.den.admirant@ziggo.nl