Chr. Gemeente Het Keerpunt

Naam contactpersoon: Chr. Gemeente Het Keerpunt
Gebedsdag 26 september 2020 om 10.00 uur. IVM Covid 19 TOEGANG ALLEEN na aanmelding via kimmega@dds.nl


kimmega@dds.nl