Bereid De Weg

Naam contactpersoon: Christian Kwakernaak
Met haar profetische boodschap wil BereidDeWeg het belang benadrukken van verootmoediging in de Bijbelse zevende maand. Zij zet zich ervoor in dat, vanuit die boodschap, de plaatselijke Kerk bijeen komt in gebed&aanbidding en daarmee de weg wordt bereid voor een terugkeer van Gods heilige aanwezigheid in de Kerk.

https://bereiddeweg.nl
info@bereiddeweg.nl