Berea Noord / Het Kruispunt

Naam contactpersoon: Jedidja Pansier

Op de maandagavonden 21 en 28 september is er in de jeugdruimte van het Kruispunt een gebedsuur met verschillende gemeentes om te bidden voor onze stad, ons land en deze wereld. In de periode van 18-28 september komen wereldwijd christenen bijeen om te bidden voor een terugkeer naar God. Deze tien dagen tussen het Bazuinenfeest en Grote Verzoendag is in de Bijbel een periode van inkeer en verootmoediging.
De twee maandagavonden in deze periode willen we van 19.30-20.30 uur bij elkaar komen om ons te richten naar God. Van harte welkom!


jedidja_fijnenberg@hotmail.com