Bedrijfsgebed

Naam contactpersoon: Maarten Pijnacker Hordijk

Er zijn in Nederland zo’n 200 bedrijven en organisaties op zo’n 300 verschillende locaties waar christenen samen bidden. In eigen tijd, meestal een keer per week in een lunchpauze of nog vóór werktijd. In deze Corona tijd gebeurt dat meestal online via de telefoon of met beeld erbij via Skype, Zoom, Teams ed. Alle groepen worden van deze gebeds- en vastenperiode op de hoogte gesteld. Elke groep bepaalt zelf of en hoe ze hieraan meedoen. Neem eventueel contact met hen op via de lijst op https://www.bedrijfsgebed.nl/about/overzichtslijst/.


bedrijfsgebed@gmail.com