Categorie: Meer informatie

ACHTERGROND DE TERUGKEER NEDERLAND

2020 is een roerig jaar geworden. Zo’n beetje alle landen ter wereld zijn op hun grondvesten ‘geschud’ door een viruspandemie en de effecten daarvan. Wie had vorig jaar kunnen voorzien dat meer dan 3 miljard mensen in hun huizen opgesloten zouden worden? Oude profetieen zijn letterlijk vervuld, toen na droogte en bosbranden in Australie, enorme zwermen sprinkhanen in het Midden Oosten en Afrika, nu de ‘pest’ rondgaat in de vorm van het coronavirus. Het ‘schudden’

WAAROM ‘DE TERUGKEER’?

Nederland heeft afstand genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd. We zijn afgedwaald van Zijn wetten en instructies en hebben de goddeloosheid omarmd. De gevolgen liegen er niet om: grootschalige en gelegaliseerde prostitutie, soepele abortus- en euthanasiewetgeving, massale drugsproductie en -export, ontrouw, overspel, bedrog en daardoor ook een groot aantal echtscheidingen; grootschalige productie, verspreiding en consumptie van (kinder-) pornografie en veelvoorkomend seksueel

VOOR WIE?

De Terugkeer is voor allen die God kennen, zich naar Hem uitstrekken en Hem willen naderen door gebed en voorbede (“intercession”), en op de bres te staan voor Nederland. Het is de priesterlijke roeping, om dit land terug te brengen naar de Rots van haar fundament.

Top