Blog

September 2020 | 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten voor ons land

DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING

DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het biddenen smeken” (HANDELINGEN 1:14) AANBIDDING: U BENT MOOI OM TE ZIEN “Je ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid…” (JESAJA 33:17) “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid vande Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante…
Lees meer

DAG 1: EEN NINEVÉ MOMENT

DAG 1: EEN NINEVÉ MOMENT BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “De mensen van Ninevé geloofden inGod. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste totde kleinste onder hen.” (JONA 3:5) AANBIDDING: U BENT EMPATHISCH “Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heeluw hart, namelijk met vasten, met geween en…
Lees meer

1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

  1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben   God wil dat we Hem erkennen als onze Schepper, onze Maker.Hij wil dat we ons leven niet als slaaf van wat dan ook leven, maar in vollevrijheid zijn. Als slaaf ben je afhankelijk van iets anders dan God zelf – enin afhankelijkheid…
Lees meer

Inleiding op de 10 geboden

Inleiding “Heer leidt ons in deze 10 dagen, door Uw Heilige Geest, om te zien wat zichtbaar én verborgen is in ons, in onze gezinnen en gemeenten en in de maatschappij, zodat we het in het licht kunnen brengen voor U. Wilt U ons dan onze zonde vergeven en ons veranderen naar Uw beeld!” Bij…
Lees meer

10- dagen gebedsplan inleiding

HOE DIT GEBEDSPLAN TE GEBRUIKEN Elke dag beginnen we met een tijd waarin we God loven en prijzen door gebed (“aanbiddingsgebed”). Waarom doen we dit? Er wordt wel gezegd dat “een plaatje meer zegt dan duizend woorden.” Als we God kunnen “proeven en zien” (PSALM 34:8) dan leeft ons hart op, omdat we Zijn liefde…
Lees meer

De kracht van vasten

We attenderen u ook graag op het boek ‘Verander de geschiedenis door bidden en vasten’ van Derek Prince (die een bijzondere liefde voor Israël had) – hierin staan ook meerdere voorbeelden van doorbraken na bidden en vasten, zowel in de Bijbel als in meer recente geschiedenis.   Het boek is hier verkrijgbaar  

Daniel Vasten

Het vasten kan een lastige opgave zijn. Kijk ook eens op Danielvasten.nl. Hier is infomatie te vinden over een minder ingrijpend en gezond alternatief, gebaseerd op groente, fruit en noten!

Bijbelse Patchwork en Quilts

Graag wijzen we op het werk van Cora Groeneveld. Cora vertaalt de Bijbelse feesten in patchwork en quilts. Ze beschrijft hierbij de feesten en haar overdenkingen. We hopen dat haar werk ook voor u tot inspiratie mag zijn!

Nieuwsbrief 16 september

Beste Deelnemer,   Het is BIJNA ZOVER! Over 48 uur beginnen de 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten. We bidden voor bekering, in eerste instantie van ons eigen hart, maar mogen het ook opnemen voor ons gezin, gemeente, dorp, stad en land. Fijn om te zien dat er zovelen meedoen!   Oproep   We willen…
Lees meer

Gebeden en Indrukken

Heeft u een indruk of een specifiek gebed dat het verdient om breder opgepakt te worden? Deelt u het gerust hieronder! Probeert u het kort & bondig te houden? We modereren wel wat er binnenkomt (dat is best veel), met name reacties op gebeden/indrukken kunnen we omwille van de leesbaarheid helaas niet allemaal plaatsen. We hopen…
Lees meer