10e gebod: je begeert niets van een ander

  10e gebod: je begeert niets van een ander   Jezus zegt in Lucas 12:15:“Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangtniet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloedheeft.” In onze maatschappij draait juist heel veel om bezittingen. Alles moet groter en meerworden. Als het al […]

DAG 10: EEN “KAIROS” -MOMENT VOOR GODS MENSEN

BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uwdienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw handuitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uwheilig Kind Jezus.” (HANDELINGEN 4:29-30) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VRIJHEID GEEFT “De Naam van God zij […]

9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste

  9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste   Woorden hebben kracht. Maarhoe vaak spreken we niet de verkeerde woorden? Of het nu een leugen is (eenvals getuigenis), kwaadspreken of roddelen (indirecte vormen van ‘valsgetuigenis’), de waarheid wordt vaak verdoezeld en mensen worden niet rechtstreeksaangesproken. Dit doet God verdriet. En het ontwricht […]

DAG 9: TRANSFORMATIE VOOR INDIVIDUEN, STEDEN EN NATIES

DAG 9: TRANSFORMATIE VOOR INDIVIDUEN, STEDEN EN NATIES BIJBELTEKST VAN VANDAAG: Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uwbinnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u eenhart van vlees geven.” (EZECHIËL 36:26) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VERANDERT “En moge de God […]

DAG 8: VOOR REDDING EN EEN GROTE OOGST

 DAG 8: VOOR REDDING EN EEN GROTE OOGST BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezichtover ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alleheidenvolken Uw heil.” (PSALM 67:1) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE REDT “Want uit genade bent u zalig geworden, door het […]

8e gebod: Je steelt niet

  8e gebod: Je steelt niet   De hebzucht kan persoonlijkzijn, waardoor je je zaken toe-eigent die niet van jou zijn. Maar het gaat ookbreder: je ziet hebzucht volop terugkomen in onze samenleving. En als we hetniet zelf kunnen verdienen, dan stelen we het wel. Je ziet dan ook voloponbehoorlijk gedrag in de maatschappij: bonnetjes […]

Grote Verzoendag (Jom Kipoer)

Dit is een herdenking die op de Bijbelse kalender valt op 10 Tisri. Op onze kalender is dat dit jaar op maandag 28 september, maar begint al de avond ervoor. (Leviticus 16:1-34 en 23:26-32 – Numeri 29:7) De hogepriester in het eerste verbond had tot taak verzoening met God te bewerken door het offeren van […]

7e gebod: Je pleegt geen overspel

  7e gebod: Je pleegt geen overspel   De ‘scheppingsorde’ die Godheeft gegeven: één van man en één vrouw, die samen in het huwelijk treden,staat onder druk in Nederland. Niet alleen lopen vele huwelijken op de klippen(ca. 35%), ook is het huwelijk zelf lang niet meer gebruikelijk voor iedereen.Vele losse, poliamoreuze relaties en zelfs pedofiliezijn […]

DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP

DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschapen vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de krachtvan de Heilige Geest.” (ROMEINEN 15:13) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE HOOP GEEFT “Ik immers, Ik ken de gedachten die […]