9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste

 

9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste

 

Woorden hebben kracht. Maar
hoe vaak spreken we niet de verkeerde woorden? Of het nu een leugen is (een
vals getuigenis), kwaadspreken of roddelen (indirecte vormen van ‘vals
getuigenis’), de waarheid wordt vaak verdoezeld en mensen worden niet rechtstreeks
aangesproken. Dit doet God verdriet. En het ontwricht onze maatschappij. De
duivel wordt genoemd “de vader de leugen”. Leugens geven hem ruimte!

We belijden dat we een cultuur
hebben toegelaten van kwaadsprekerij, onduidelijke boodschappen en verwarring,
waardoor de waarheid vaak ver te zoeken is. We willen ons hiervan afkeren,
persoonlijk en namens Nederland, zodat de leugen geen plaats meer heeft en
waarheid zegeviert. Wilt U alles wat verborgen is aan het licht brengen!

Vergeef ons Heer…