8e gebod: Je steelt niet

 

8e gebod: Je steelt niet

 

De hebzucht kan persoonlijk
zijn, waardoor je je zaken toe-eigent die niet van jou zijn. Maar het gaat ook
breder: je ziet hebzucht volop terugkomen in onze samenleving. En als we het
niet zelf kunnen verdienen, dan stelen we het wel.

Je ziet dan ook volop
onbehoorlijk gedrag in de maatschappij: bonnetjes achterhouden, werk zwart
laten doen en je concurrent, leverancier of klant bedriegen. Maar wat te denken
van een oneerlijke belastingaangifte?

Het zijn allemaal vormen van
stelen. Het leidt echter tot misstanden, wanordelijkheden en een ongelukkig
gevoel. We komen bij de Heer met deze zonde die diep geworteld zit.

Heer vergeef ons het stelen
wat zo wijdverbreid in onze samenleving aanwezig is. Doorgrond ons eigen hart,
en laat ons zien of wij nog iets goed te maken hebben op dit gebied. Herstel de
orde in ons land zoals U die voor ogen hebt. En laat ons als christenen royaal
en gul handelen, vanuit Uw overvloed, laat ons geven en niet nemen, zodat we
een voorbeeld mogen zijn voor anderen!

Vergeef ons Heer…

 

Verdieping

Laten we niet wegkijken als
het gaat om onze Nederlandse geschiedenis. Hoeveel hebben we niet onrechtmatig
afgenomen (gestolen) van andere volken, in de tijd van de kolonisatie door de
beroemde zeevaarders? Hoe vaak hebben de Verenigde Oost-indische
Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) op een geweldadige
manier ruilhandel afgedwongen? Hoe werd omgegaan met de 80.000 slaven van de
VOC? En hoeveel slaven zijn er niet verhandeld wereldwijd onder Nederlands
bestuur? Veel van dit handelen is terug te voeren op diefstal. Laten we
hiervoor schuld belijden!