Grote Verzoendag (Jom Kipoer)

  • door

Dit is een herdenking die op de Bijbelse kalender valt op 10 Tisri. Op onze kalender is dat dit jaar op maandag 28 september, maar begint al de avond ervoor. (Leviticus 16:1-34 en 23:26-32 – Numeri 29:7)

De hogepriester in het eerste verbond had tot taak verzoening met God te bewerken door het offeren van twee geitenbokken als zondoffer en een ram als brandoffer voor het hele volk Israƫl werden geofferd. Daarnaast werd een stier geofferd voor de zonden van de hogepriester en zijn naasten. Het volk wachtte ademloos tot het moment dat de Hogepriester weer naar buiten kwam, want dan wisten ze dat God het offer had aanvaard en dat de zonden verzoend waren. Dit alles was een aardse afbeelding van wat er werkelijk in de hemel plaatsvindt.

Wij gedenken het offer van onze hemelse Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek, die Zichzelf als smetteloos lam offerde en wiens bloed aangeboden werd in het hemelse Heilige der Heiligen om voor ons verzoening te doen. Wij wachten ook op het moment dat de hemelse Hogepriester het Heilige verlaat en naar buiten treedt en de verzoening in werking treedt.