DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP

DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP

BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap
en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht
van de Heilige Geest.” (ROMEINEN 15:13)

AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE HOOP GEEFT

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester,
spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u
toekomst en hoop te geven.” (JEREMIA 29:11)

“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld
die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd
worden.” (JOHANNES 14:27)

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen
meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen
geroepen zijn. ” (ROMEINEN 8:28)

BEROUW:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik
zal u rust geven.” (MATTHEÜS 11:28)

Vergeef ons dat we onze hoop op andere dingen dan U hebben
gevestigd. Wij geven toe dat, door dit te doen wij ons anker van vrede en
vertrouwen zijn kwijtgeraakt en dat wij worden beheerst door angst en
bezorgdheid. We komen naar U toe en wisselen onze vermoeidheid in voor Uw rust.

We leggen elke last van angst aan Uw voeten neer – angst voor
het onbekende, mensen, ziekte, de economie, oorlog of dood. We zetten onze
zinnen op Uw volmaakte liefde die de angst uitdrijft.

VOORBEDE:

“Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht,
maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een
groot volk in leven te houden.” (GENESIS 50:20)

Vul ons hart met moed. Moge uw ontzagwekkende kracht en Uw
troost aanwezig zijn in elke storm, en Uw leidende wijsheid onze angst en
verlegenheid vervangen.

Vul ons hart met optimisme op basis van Uw beloften. Dat we naar
de gebroken wereld van vandaag mogen kijken, niet met angst of wanhoop, maar in
het licht van Uw bekwaamheid om alle dingen ten goede te keren.

OVERDENKING:

    
Corrie ten Boom zei ooit:
“God heeft geen problemen, alleen plannen … Wanneer Ik het probeer, faal ik.
Als ik op Hem vertrouw, slaagt Hij. “

    
Richt je gedachten op een
uitzichtloze situatie in je eigen leven… is het mogelijk voor God om in deze
situatie wanhoop te vervangen door hoop?