DAG 6: WACHTEN OP GOD

DAG 6: WACHTEN OP GOD

BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en
vertrouwen zou uw sterkte zijn,” (JESAJA 30:15)

AANBIDDING: U BENT GOED VOOR DEGENEN DIE OP U WACHTEN

“Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die
Hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.
” (KLAAGLIEDEREN 3:25-26)

“En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er
een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen
die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een
andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem
werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle
heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het
reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot
vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het
altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen,
bliksemstralen en een aardbeving” (OPENBARING 8:1-5)

“… Hier eindigen de woorden van Job.” (JOB
31:40)

BEROUW:

“En Saul wachtte zeven dagen, tot het tijdstip dat Samuel
bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal
kwam, begon het volk zich te verspreiden, bij hem vandaan. Toen zei Saul: Breng
een brandoffer bij mij, en dankoffers; en hij offerde het brandoffer. En het
gebeurde, toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat, zie,
Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegemoet om hem te zegenen. En Samuel
zei: Wat hebt u gedaan? Toen zei Saul: Omdat ik zag dat het volk zich begon te
verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de vastgestelde tijd de
vastgestelde tijd kwam, en de Filistijnen in Michmas
verzameld zijn,” (1 SAMUEL 13:8-12)

Vader, we hebben berouw van het feit dat we ons hebben laten
beperken door wat populair is, wat goed werkt en wat goed verkoopt. We zijn op
een dwaalspoor gebracht door briljante marketeers en hebben onszelf gedwongen
te gaan voor het snelle resultaat.

We keren terug om op U te wachten, zodat onze harten weer gaan
branden – terwijl we ruimte maken voor Uw glorie, in de stilte… Onze woorden stoppen
hier.

VOORBEDE:

“Laat hij zijn mond in het stof steken: misschien is er
hoop.” (KLAAGLIEDEREN 3:29)

God van alle hoop! Vervul ons met vreugde en hoop en vrede
door het geloof, zodat wij overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de
Heilige Geest.

Oh, zou U de hemelen willen openscheuren en naar beneden
willen komen zodat onze bergen zouden smelten als was!

OVERDENKING:

    
Ben ik in stilte tevreden
en voldaan met de Heer?

    
Waar roept God mij om stil
te zijn en te wachten tot Hij handelt, in plaats van dat ik het heft in eigen
handen neem?

    
Hoe ziet het eruit als een
land wacht op God?