5e gebod: Je eert je vader en je moeder

 

5e gebod: Je eert je vader en je moeder

 

Het enige gebod waar een
directe belofte aan is gekoppeld: “opdat je dagen verlengd zullen
worden”. Ook als onze ouders fouten maken, vraagt God van ons om ze ’te
eren’. Ze zijn namelijk een (voor)beeld van Onze hemelse Vader -al was het
alleen maar door het leven dat ze je geschonken hebben- en dragen een deel van
die autoriteit.

Hoeveel haat en nijd is er
niet in onze gezinnen en families in Nederland. Opstandige kinderen, die hun
ouders niet respecteren en eren. Vaders en moeders die hún ouders slecht
behandelen. Er is een ere-herstel van dit gebod
nodig!

We belijden dat we tekort
schieten in onze gezinnen. We erkennen de autoriteit van onze ouders vaak niet
(meer) en de wijsheid van ouderen wordt vaak in de wind geslagen. Herstel ons
respect voor onze ouders Heer, dat Nederland een land mag worden wat hierin
voorop gaat!

Vergeef ons Heer…

 

Verdieping

We kunnen het ook omdraaien: hoe vaak hebben we als ouders
niet een onveilige omgeving voor onze kinderen gecreëerd? Hoeveel huiselijk
geweld vind er wel niet plaats, en wat te zeggen over incest en andere vormen
van kindermisbruik? Schuldbelijdenis is nodig!