4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt

 

4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt

 

“Indien u uw voet van de
sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf
wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt
– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen,
niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde
scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde
[…]” (Jesaja 58:13-14).

God heeft één dag in de week
apart gezet, een dag om te rusten – maar ook de enige dag waarvan in de Bijbel
staat dat Hij die geheiligd heeft. Een feestelijke dag, anders dan alle andere,
waarop we mogen gedenken dat Hij de Schepper is van alles wat leeft, dat Hij
leiding heeft over de wereld en over ons leven. Dat geeft rust! In plaats van
ons op te laten jagen door de week heen, helemaal kapot aan het einde van de
week neer te ploffen en te snakken naar adem, mogen we leren om te werken
vanuit de rust van de Sabbat.

De gejaagdheid van de wereld
doet een mens niet goed. We zien dit overal om ons heen in onze samenleving:
stress, overspannenheid en burn-outs. We moeten terug
naar Gods ritme en Zijn scheppingsorde.

Heer we belijden dat we onze
eigen agenda’s en ritmes voorop hebben gesteld, en Uw gebod hebben genegeerd om
op Uw dag te rusten. We komen tot inkeer en willen Uw Naam heiligen, door de
rustdag die U geeft te respecteren, en deze te vieren! We belijden dat we als
Nederland zijn doorgeschoten in onze 24-uurs economie, waarin het economische
gewin boven de rust en de door U gegeven tijden gaat. Heer vergeef ons!

Vergeef ons Heer…