3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken

 

3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken

 

“God verdoem mij! ” is een vloek die je maar al te
vaak hoort in Nederland. Maar ook “mijn God!” of “Jézus!”
zijn woorden die we zelfs als christenen soms per ongeluk in de mond nemen. God
zegt: “gebruik mijn Naam niet ijdel”, dat betekent: niet onnodig.

Zijn Naam is Heilig. Als christenen moeten we hierin voorop
gaan: we hebben God niet in onze zak, laten wij ook behoudend en zorgvuldig
omgaan met het gebruiken van Zijn Naam! Dit betekent ook – en deze is subtieler
– dat we moeten terughoudend zijn met het profeteren in Zijn Naam. Met het
hardop uitspreken van profetieën in het trant van: “De Heere zegt:
..” hebben we mensen soms gemanipuleerd en de waarheid geweld aangedaan.
Heer vergeef ons!

We belijden dat we Uw Naam
vaak onnodig gebruiken – ook als christenen: buiten context, om iets kracht bij
te zetten. Leer ons om nauwkeurig met Uw Naam om te gaan, en Uw Naam te
heiligen. God, Jezus/ Yeshua: we koesteren Uw Naam en
willen levende getuigen ervan zijn – zodat door ons handelen Uw Naam zichtbaar
wordt! Vergeef ons als Nederlanders als we zo vaak (onbedoeld) een vloek over
ons uitroepen! En wilt U ons vergeven als we vals hebben geprofeteerd – omdat
we U verkeerd verstaan hebben of om anderen te manipuleren, we verootmoedigen
ons en willen beter naar U luisteren!

Vergeef ons Heer…