DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING

DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING

BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden
en smeken” (HANDELINGEN 1:14)

AANBIDDING: U BENT MOOI OM TE ZIEN

“Je ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid
…” (JESAJA 33:17)

“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van
de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar
hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, ” (2 KORINTEN 3:18)

“Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de
hemelen opgeschreven zijn, en tot God…” (HEBREEËN 12:22-23)

BEROUW:

“Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu
heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en
as.” (JOB 42:5-6)

We hebben berouw van het feit dat we opgaan in de zorgen en de
genoegens van het aardse leven, en ons niet voortdurend hebben toegewijd aan
het opzien naar Uw transformerende en kracht-gevende schoonheid.

We hebben berouw van het feit dat we proberen Uw Koninkrijk
uit te breiden met onze eigen middelen in plaats van ons op U te richten, Uw
glorie te proeven en daarvan te getuigen.

VOORBEDE:

“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen
leidt. U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!” (PSALM 80:1)

Vader, geef onze generatie het inzicht en de kennis van U in
Christus. Ontwricht en herstel onze routines zodat we weer gaan proeven van de geneugten
van Uw bovenkamer!

Toon ons uw glorie en maak ons één!

OVERDENKING:

    
Hoe ziet het eruit om een
‘bovenkamer-houding’ te hebben in de 9 dagen die nog voor ons liggen?

    
Ben ik een “ooggetuige” van
Jezus in deze wereld, spreek ik over wat ik gezien en ervaren heb van Hem?

    
Welke delen van mijn
getuigenis aan anderen zijn gericht op meningen ‘over’ Jezus in plaats van een
“ooggetuigenverslag”?