2e gebod: Je zult geen gesneden beeld maken om je ervoor te buigen

 

 

God openbaart zich in de
Bijbel als de Onzichtbare, de Aanwezige, de Eeuwige. Hij die was, die is en die
komen zal; de IK BEN. Ja, Hij heeft zich volledig kenbaar en zichtbaar gemaakt
in zijn Zoon Jezus (Yeshua), die zelf zegt: “wie
Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Maar hoe vaak
proberen we God niet af te beelden? Of nog erger: we kiezen er zelfs voor om
afgoden af te beelden.

Overal in onze steden en
straten zie je beeldjes, die ons geluk zouden moeten brengen, ongeluk afwenden
etc. Ongemerkt of bewust brengen we afgoden binnen in onze huizen en tuinen,
denk maar aan Buddha beelden.

We buigen misschien niet
letterlijk, maar voor velen nemen deze beeldjes de plek in die voor God bestemd
is. God hoeft echter geen beelden! Hij zoekt mensen die Hem liefhebben met hun
hart, die Hem aanbidden in Geest en waarheid.

 

Heer vergeef ons onze
afgoderij! We belijden dat U de enige God bent, die Leven geeft en in
overvloed. U die voor ons zorgt, elke dag weer. U bent betrouwbaar en de Rots
waarop we mogen staan. We keren ons daarom af van onze dwaal-wegen,
als we afgoden hebben toegelaten in ons leven en die zijn gaan dienen. We keren
ons ervan af! En we vragen U om de enige en hoogste plek in ons leven, gezien,
gemeente en land in te nemen. U bent het vertrouwen waard.

Vergeef ons Heer…

 

Verdieping

Waarom geen beeldje van de
Here God? In Romeinen 1:20 staat: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar
zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en
doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid […]”.
Met andere woorden: de Schepping zelf getuigt van Zijn schoonheid en van wie
Hij is.

Jezus zelf gebruikt vaak op
de natuur gebaseerde gelijkenissen, die op een eenvoudige maar treffende manier
diepere betekenissen onthullen. Gods karakter wordt dan zichtbaar. Op dezelfde
manier mogen wij getuigen van wie Hij is in ons leven, zonder dat we daarvan
een gesneden beeld hoeven te maken! Door ons getuigenis geven we gestalte geven
aan wie Hij is, er ontstaat als het ware een ‘schets’.

Door God af te beelden,
brengen we Hem terug naar onze beperkte werkelijkheid: de mens met zijn
wijsheid komt dan centraal te staan i.p.v. de Eeuwige, Schepper van hemel en
aarde, die voor ons niet te bevatten is.