1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

 

1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

 

God wil dat we Hem erkennen als onze Schepper, onze Maker.
Hij wil dat we ons leven niet als slaaf van wat dan ook leven, maar in volle
vrijheid zijn. Als slaaf ben je afhankelijk van iets anders dan God zelf – en
in afhankelijkheid van Hem worden we zonen en dochters!

De ‘andere’ goden die in onze maatschappij veel voorkomen
zijn dezelfde afgoden waar ook Gods volk destijds mee moest afrekenen, zoals:
geldzucht (mammon), seks/ pornografie (astarte),
alcohol en drugs (‘bedwelmende dranken’) en egoïsme (ik zit op de troon en ik
bepaal). Velen in Nederland hebben zich bewust of onbewust ingelaten met
occultisme: ‘glaasje draaien’, horoscopen, oproepen van geesten, Boeddha-beeldjes en Maria-verering
– het zijn allemaal zaken die hieronder vallen. Maar het kan ook subtieler door
je in te laten met filosofieën en thema’s die uiteindelijk God niet op de
eerste plek zetten. Zelfs zen, yoga en ‘de vrede in jezelf zoeken’: het leidt
allemaal af van de God van de Bijbel en Zijn geweldige plan met ons leven!

Laten we stil zijn en onderzoeken welke afgoden de Heilige
Geest nog meer in onze gedachten brengt.

Vandaag belijden we deze
zonde, die zo groot is dat ze alle andere als hat ware ‘omvat’: we zijn de God
van de Bijbel vergeten. We hebben afstand genomen van de God van Abraham, Isaak
en Jakob, de God van Israel, de Vader van onze Redder en Verlosser Jezus
Christus/ Yeshua HaMashiach.
Vergeef ons Heer! En laat ons terugkeren naar U en naar Uw wegen, zodat U Jezus
weer Koning wordt in ons land!

Vergeef ons Heer…