Inleiding op de 10 geboden

Inleiding

De 10 geboden geven ons een handvat om schuld te belijden. Voor onszelf, voor onze gezinnen en gemeente(n), en voor ons land.Deze 10 eenvoudige Woorden zijn wereldwijd en door alle eeuwen breed erkend. En toch vinden we het maar wát lastig om ze in praktijk te brengen. Terwijl onze God ze heeft bedoeld om ons leven te geven en om ons te beschermen tegen het kwaad.

 

Laten we dagelijks een Woord / Gebod erbij nemen, en bedenken welke schuld we hebben en hoe deze er vandaag de dag uit ziet. We kunnen dit vervolgens belijden (ook namens Nederland!), ons ervan bekeren en God vragen om vergeving, verzoening en herstel (genezing).

 

"Heer leidt ons in deze 10 dagen, door Uw Heilige Geest, om te zien wat zichtbaar én verborgen is in ons, in onze gezinnen en gemeenten en in de maatschappij, zodat we het in het licht kunnen brengen voor U. Wilt U ons dan onze zonde vergeven en ons veranderen naar Uw beeld!"

Bij elk gebod wordt een voorbeeld gebed gegeven. Naast dit uitgeschreven gebed willen we ruimte geven om je eigen specifieke belijdenis (persoonlijk of voor het land), naar aanleiding van dit gebod, uit te spreken. Daarom de tekst: Vergeef ons Heer