10- dagen gebedsplan inleiding

HOE DIT GEBEDSPLAN TE GEBRUIKEN

Elke dag beginnen we met een tijd waarin we God loven en prijzen door gebed (“aanbiddingsgebed”). Waarom doen we dit?

Er wordt wel gezegd dat “een plaatje meer zegt dan duizend woorden.” Als we God kunnen “proeven en zien” (PSALM 34:8) dan leeft ons hart op, omdat we Zijn liefde dan kunnen ontvangen en tegelijkertijd liefde aan Hem kunnen tonen.

IN AANBIDDING:

 • Prijzen wij Zijn karakter.
 • Erkennen wij Zijn eigenschappen.
 • Beschrijven wij Zijn schoonheid.
 • Aanbidden we Hem als Redder.

In het verlossingsplan van de Vader is het Zijn bedoeling dat elke stam en taal, elke natie van de aarde Jezus “het beeld van de onzichtbare God” (KOLOSSENZEN 1:15) kan zien, erkennen en aanbidden. Letterlijke tekst uit de Bijbel bidden en Jezus aanbidden voor wie Hij is, voegt zich bij het gebed en de aanbidding in de hemel (OPENBARING 4), waar Hij voortdurend wordt geprezen.

Wat kenmerkt het aanbiddings-gebed?

 • Het is ‘Hij’ gecentreerd versus ‘wij’ gecentreerd.
 • Onze focus ligt op wie Hij is, niet hoe het met ons gaat.
 • Onze focus ligt op Zijn waarde, niet op onze omstandigheden.

Aanbidding bouwt geloof op in wie Hij is, zodat we vol vertrouwen onze gebeden opzenden en onze harten kunnen openen wanneer Hij spreekt. Als we bidden, raakt ons hart gepositioneerd om “vrijmoedig voor de troon van genade te komen” (HEBREEËN 4:16) in voorbede.

AANBIDDING is in overeenstemming raken met wie God is.

BEKERING is onze erkenning dat wij niet zijn waar Hij is, maar ons willen omkeren van onze eigen weg om onszelf op Hem af te stemmen.

VOORBEDE is afstemming op wat God beloofd heeft te doen.

Waarom verankeren we ons gebed en voorbede in de Bijbel?

 • De Bijbel is Gods taal, de taal van Zijn hart, de taal van de Hemel.
 • De Bijbel is positief van aard en bemoedigend voor onze geest en vernieuwend voor onze gedachten.
 • De Bijbel is vol geloof en twijfelt niet (schept geen ongeloof).
 • De Bijbel zorgt voor eenheid in Gods volk, als wij van daaruit bidden en aanbidden.

OVERDENKING richt zich op het inzicht, indruk of wijsheid die voor ons is bestemd.