Nieuwsbrief 16 september

Beste Deelnemer,
  Het is BIJNA ZOVER! Over 48 uur beginnen de 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten. We bidden voor bekering, in eerste instantie van ons eigen hart, maar mogen het ook opnemen voor ons gezin, gemeente, dorp, stad en land. Fijn om te zien dat er zovelen meedoen!  
Oproep
  We willen u aanmoedigen, als u het nog niet gedaan heeft, om op de website te kijken of er een gebedshuis of gemeente bij u in de buurt is waar u kunt deelnemen aan de activiteiten. Het kan ook een manier zijn om nieuwe contacten met bidders/ gelovigen uit de omgeving op te doen.  
Programma 26 september
  De eerste bijeenkomst op die dag wordt via live-stream via de website getoond en start om 11.00u. Fysiek deelnemen is gezien het beperkt aantal plaatsen helaas niet (meer) mogelijk. De bijeenkomst in Zelhem (De Betteld) om 20.00u daarentegen is nog open voor aanmeldingen hier. Ook van deze bijeenkomst wordt de livestream getoond via onze website.  
Van zonsondergang tot zonsondergang?
  De periode van 10 dagen sluit aan bij de Bijbelse feesten: van het Bazuinenfeest (start a.s. vrijdag avond met zonsondergang tot zonsondergang de volgende dag) tot aan Grote Verzoendag oftewel Yom Kippoer. Velen van ons zijn niet bekend met deze tijdsindeling/ kalender en toch is het Bijbels. Alles wijst erop dat onze Messias, Jezus zelf de feesten en de Sabbat vierde. Het is mooi om als christenen deze traditie te (her)ontdekken en ons ‘aan te sluiten’ bij wat God voor Israel heeft bedoeld. In Efeze 2 staat: “u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.”. We mogen dus meebewegen op het ritme wat God al zo lang geleden heeft gegeven. Bij het belijden van onze zonden (en namens Nederland) werken we toe naar die Grote Verzoendag waarop we ons mogen herinneren dat onze hemelse Hogepriester alles heeft betaald en vergeving mogelijk is!  
Vasten
  Vasten (van voedsel) is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch bevelen we het aan, mocht u in een gezonde conditie verkeren (anders in overleg met de huisarts). In de Bijbel staan talloze voorbeelden van doorbraken die volgen op een periode van vasten. Ook helpt het om te focussen. Eten en drinken hebben een grote rol in ons leven gekregen, hoe mooi is het om dit even aan de kant te zetten voor God? Velen ervaren ook dat God duidelijker en op een meer geestelijk niveau spreekt. We wezen al op het onderwijs van Herman Boon t.a.v. dit onderwerp, maar kijk ook eens op Danielvasten.nl. Hier is meer infomatie te vinden over een minder ingrijpend en gezond alternatief gebaseerd op groente, fruit en noten!    
Flyer   We hebben nog steeds veel flyers beschikbaar voel je vrij om een stapeltje aan te vragen!   Mocht je de de Terugkeer meer bekendheid willen geven met behulp van een flyer dan kun je deze hier downloaden of door op het plaatje te klikken of een papieren versie bestellen via onderstaande knop.   Bestel Flyer