Bijbelse Patchwork en Quilts

September 2020 | 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten voor ons land

Graag wijzen we op het werk van Cora Groeneveld. Cora vertaalt de Bijbelse feesten in patchwork en quilts. Ze beschrijft hierbij de feesten en haar overdenkingen. We hopen dat haar werk ook voor u tot inspiratie mag zijn!