Gebeden en Indrukken

Heeft u een indruk of een specifiek gebed dat het verdient om breder opgepakt te worden? Deelt u het gerust hieronder! Probeert u het kort & bondig te houden?


We modereren wel wat er binnenkomt (dat is best veel), met name reacties op gebeden/indrukken kunnen we omwille van de leesbaarheid helaas niet allemaal plaatsen. We hopen op uw begrip. 

72 reacties

 1. Indruk die ik mid vorige week had. Nadat ik J Cahns beginwoorden hoorde, besloot ik dit toch te delen omdat het wellicht de ernst van de situatie aangeeft waarin we in Nl verkeren.

  Eerst alleen de zin: God is een God van detail, van precisie.
  Toen zag ik God niet echt, maar wist dat Hij het was, met een weegschaal in Zijn hand en het ging over Nederland

 2. Lieve zus Hester, hier wil ik graag op reageren. Ken je de site ‘Vernieuwd’? de manier van denken in Europa heeft ook christenen beïnvloedt:
  nl.: “het gaat om feiten, niet om geloof. Alles moet een natuurlijke oorzaak hebben. Wetenschappers vertellen ons hoe we over ‘waarheid’ moeten denken. Blijf in gesprek, maar trek geen conclusies. Zeker weten is nu arrogant, blijven twijfelen laat zien dat je nederig bent. Ieder mag zijn eigen waarheid hebben en die moet worden gerespecteerd.”

  Maar wat openbaart God over waarheid? Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” en “Heilig hen door Uw waarheid, Uw woord is de waarheid” (Joh 17:17.)
  Omdat de definitie van het huwelijk van God Zelf komt, heeft de mens geen gezag om die te veranderen. Seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap zijn goed en hebben de zegen van God, maar alleen binnen de context van een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Seksuele gemeenschap in welke andere relatie dan ook keurt God af.
  We hebben allemaal een kernidentiteit, en daaromheen andere persoonlijke eigenschappen. Die kernidentiteit moeten we nooit verbinden met een eigenschap van onze gebrokenheid. De laatste moet niet genegeerd worden, maar deze maakt deel uit van onze andere eigenschappen, en kan met hulp van de Heilige Geest en in verbondenheid met broers en zussen in geloof verdragen worden, en soms veranderen, maar onze gerichtheid moet altijd op Jezus zijn, Hem liefhebben en dienen.

  De enige veilige kerk voor mensen met same sex attraction (aantrekkingsgevoelens voor eigen geslacht) is die waar én waarheid (wat onze heilige God erover zegt in Zijn Woord) én genade (wij allen hebben allerlei zondige gevoelens en eigenschappen waar we tegen moeten strijden, dat is onze geloofsstrijd!) maximaal aanwezig zijn, en we elkaar helpen en aanvuren om rein voor de Heer Jezus te leven, elkaar te aanvaarden zoals we zijn, maar niet de zonden!
  intimiteit en seks zijn niet hetzelfde.
  we kunnen zonder seks leven, maar niet zonder liefde.
  Zelfverloochening en Jezus volgen brengen leven in overvloed.
  Wij worden door Jezus als een bruid voorgesteld:n Hij wil ons steeds meer heiligen en reinigen. Wie Hem liefheeft doet wat Hij zegt, dat is gehoorzamen, uit liefde.
  Een boekentip die ik je van harte aanraad is: Geloofwaardig, over kerk en homoseksualiteit, van Ed Shaw. Je kunt die bestellen bij Vernieuwd.
  besef dat er een enorme strijd gaande is in deze laatste dagen, en dat leugens en dwaalleer de kerk zijn binnengekomen de laatste decennia. een daarvan is dat God mensen met ssa zou aanvaarden zoals ze zijn, maar dat staat haaks op de hele Bijbel! Het krenkt God, die man en vrouw maakte naar Zijn beeld en gelijkenis, en die het huwelijk tussen die twee instelde als een verwijzing naar de liefde tussen Christus en de gemeente.

  shalom,
  Liesbeth

 3. Ik ben God, de leiders en sprekers van ‘de-terugkeer’ zeer dankbaar voor alle schuldbelijdenissen en het vragen van vergeving aan God, ook namens de vorige generaties.
  Met name ben ik heel erg gezegend door Hans Tims, meer dan ik ooit zelf had kunnen vermoeden. Hoewel ik de gevolgen van verkeerd leiderschap al verwerkt heb en de leiders vergeven heb raakte God toch diep mijn hart aan, door de woorden van Hans Tims. Dat was door de erkenning van het lijden, door verwonde en misvormde leiders/herders.
  Ik hoop dat er een landelijk vervolg komt aan de-terugkeer. Met regelmatige livestreams waar we opnieuw aan deel kunnen nemen.

 4. Dank je wel voor je prachtige lied en voor je mooie getuigenis. Persoonlijk herken ik het allemaal:) Ik denk dat het veel mensen kenmerkt: een soort van verslaving aan nog meer van onze uitgeholde en verzwakte maatschappij, op zoek naar….ja, naar wat?
  Het lijkt vaak eigenbelang en dat zal het voor een deel wel zijn, maar toch laat het me niet onberoerd hoe eenzaam veel mensen zijn,. Ik denk dat velen op zoek zijn naar innerlijke vrede, naar rust, naar minder gejaagdheid en minder stress. Naar ‘gewoonheid” en genieten van alledaagse dingen.
  De duivel gunt ons geen rust echter, we zijn volkomen afgedwaald van het wezen van Gods schepping: rust op de zevende dag is goed voor lichaam, ziel en geest. Onze westerse wereld denkt het beter te weten en gaat niet voor rust maar voor geld. Het zal ons zo opbreken dat we er aan ten onder gaan. Daarom heil en zegen voor iedereen die Jezus brengt in een wereld vol duisternis en hebzucht. Dat licht zal overwinnen!

 5. prijs Zijn grote Naam de Naam aller namen wat is Gods hart voor ons in deze tijd .
  Ik geloof dat alles wat nu gebeurt moet gebeuren en dat wij God de vader moeten eren en prijzen om wat Hij aan het doen is.
  Hij is het begin maar ook het einde de alef en de tav Jezus overwon en draagt de zegekroon.
  Onze Pappa loopt niets uit de hand.
  Hij verlangt erna om alles in ere te herstellen nog en zegt als jullie deze dingen zien gebeuren weet dat je verlossing nabij is.
  Dat is volgens wat ik lees in de Gods Woord Gods visie voor nu en gaan toe naar de grootste maaltijd aller tijden.
  En dat wil ik voor ogen houden in deze tijd waar we Gods Woord zo heerlijk waarheid zien worden.
  Halleluja het Abraham akkoord wat getekend word met de onze oudste broer is ook zo geweldige bemoediging.
  bidt ook voor deze volkeren die wij zo makkelijk als vijanden bestempelen.
  God heeft ook voor hen een belofte.
  In Christus verbonden en wens een ieder die dit leest Zijn shaloom toe.

 6. Dank je wel voor je verzoenende woorden, Cecil. Ik denk, dat het belangrijk is dat dit wordt uitgesproken. Moge het de eenheid in de gemeente in Nederland (nog meer) bewerkstelligen.

 7. Lieve broers en zussen, Gisteren schrok ik van berichten van mensen op het internet. Mensen die zeggen christen te zijn maar zo ongelooflijk lelijk over Gods volk Israël spraken. Antisemitisme is niet alleen in de wereld, maar helaas ook nog steeds zichtbaar in de kerk. Men sprak over het geestelijk Israël, hetgeen vervangingstheologie is. Want Romeinen 11:26 spreekt immers anders over Israël! Hoe kunnen we als christenen zeggen dat we de Heere onze God lief hebben, maar zijn volk haten? Laten we ons wederom verootmoedigen, plaatsvervangend vergeving vragen voor deze mensen en vragen of de Heer door Zijn genade hun de ogen wil openen en dat zij zich bekeren van deze houding!! Heere we zegenen Uw volk Israël en bidden voor de vrede van Jeruzalem!!!

 8. Lieve gezalfden (Grieks: christenen.)
  Zou het kunnen dat er macht is in de naam van onze God? In de Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Is Hij één? Is Zijn naam één?
  Zou er iemand zijn die doodsbang is dat we die Naam gaan noemen omdat hij weet hoeveel kracht er in die Naam is?
  Die er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat we die Naam eren en aanbidden?
  Die ervan geniet dat we Hem Heer of Here of HEERE noemen? Zou het kunnen?
  De naam van God is verdwenen omdat de Joden die het wel deden vermoord werden. Uit lijfsbehoud verboden de leiders Naam uit te spreken omdat die te heilig zou zijn. De Naam werd in geheime bijeenkomsten doorgegeven. De Naam Yehovah. Mijn bron is Nehemia Gordon (Nehemiaswall.com).
  Onze (Ver)Losser heet Yeshua. In het Nederlands: Jozua. De betekenis is: Yehovah redt. De naam aller namen is Yehovah redt!
  Yeshua doet en zegt alles ter ere van Zijn Vader. Ter ere van Zijn Naam.
  Andere geleerden zeggen dat dé Naam uitgesproken moet worden als Yahweh.
  Mijn oproep is laten we IkBen smeken en bidden om Zijn Naam bekend te maken. ‘Uw Naam worde geheiligd.’
  ‘Op elke plaats waar Ik Mijn Naam laat vereren, zal Ik bij jullie komen en jullie zegenen.’ Exodus 20:24.
  Shalom!

 9. BHoi Ineke,
  Bedankt voir het plaatsen van dit gebed. Vanmorgen op deze verzoendag, was de Geest van God bezig met mij, om mijn hart te verscheuren en beschikbaar te maken voor God. En jouw gebed was een mooie aanvulling om toe te passen, want ik herkende en bevond mij hierin.
  Mijn hart dorst naar verandering en meer toewijding een overgegeven leven, aan en met God. Bedankt voor het plaatsen van het gebed. Moge de Heer je zegenen hierop en je gebied vergroten in Jezus machtige naam.

 10. ja Heer, ontmasker het kwaad in de regering, en in justitie, en overal op leiders/bestuurs/beleids plekken.
  Leg de leugens bloot, zodat iedereen ze kan zien! U bent de waarheid, en christenen die U volgen, moeten de waarheid najagen, waarheid en gerechtigheid.
  Heer stuur de slechte plannen van onze regering in de war. Uw wil geschiede, als ons volk hierdoor wel gestraft wordt voor al het kwaad dat hier wordt bedreven, maar we smeken u, wend dit nog af, en geef ons nog tijd om de vrijheid die we nu nog hebben, uit te buiten: om voor de waarheid op te komen, ons uit te spreken, het evangelie aan anderen te vertellen, naar de kerk te gaan of thuis alles te doen wat nu verboden is in de kerk.
  Maak christenen moedig om U te gehoorzamen in plaats van de angst die ons wordt aangepraat via leugens. Ik bid dat mensen weer zingen en alles deden wat ze voor maart in de kerk deden, met één verandering: dat ieder een uitstorting van U Heilige Geest zal ontvangen, zodat de angst compleet weg is, net als op de eerste Pinksterdag! dat we met kracht zingen, bidden preken avondmaal vieren, el elkaar aanraken! het is zo duivels, die afstand. Mensen hebben niet door dat dit ‘voorgoed’ moet…. hersenspoeling heeft helaas ook bij christenen ‘gewerkt’ , ipv word hervormd door de vernieuwinb van je denken, en breng elke gedachte als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid aan Christus!

 11. Ik denk bij de vraagstelling van Hans “En wij?” aan het principe van “het overblijfsel”. “Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten” (Rom.11:4). Dit na de gevolgen van de zwaarden van Jehu, Hazaël en Elisa (IKon.19:17,18), toegepast op de kerk.

 12. Kan er ookgebeden worden voor alle zieke mensen die door de lockdown niet de medische behandeling hebben gekregen die nodig was en daardoor achterstand cq verergering van klachten hebben gekregen, denk vooral aan de ouderen in de tehuizen en de mensen , jong en oud met psychische problemen.

 13. Naast de vele zonden van ons volk, vaarvan wij ons moeten bekeren, mis ik occultisme en satanisme. Dit neemt ook gigantische vormen aan in Nederland. Ik denk, dat het belangrijk is om hier ook (gebeds)aandacht aan te besteden.

 14. Verdiepinng 26-9-2020
  Ik ben van Surinamse afkomst Veel Nederlanders voelen de pijn als er over slavernij gesproken word. Maar dat hoeft niet meer.God heeft de Joden verspreid over de hele wereld,tegen hun zin en Hij brengt ze o.a. door harde hand terug Vissers jagers Jeremia 16. Als wij Geestelijk diep nadenken is dit niet het plan van God geweest ? De slaven die overal verspreid zijn willen niet terug.Velen in Nederland zijn o.a. professoren en noem maar op geworden, zelfde rechten ENZ.Ik ben dankbaar voor de visie van onze God. Bid dat veel meer mensen dit gaan ontdekken. God Zegen

 15. Bij het 8e gebod moest ik denken aan de uitbuiting van mensen in ‘lage loonlanden’ en in Nederland in ‘lage loonsectoren en -beroepen’, om dat ik/wij voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten (gierigheid). In plaats van tevreden te zijn met wat we krijgen van God de Voorziener en te betalen voor goede loonkosten en -voorzieningen voor alle mensen die werken voor onze producten, in het bijzonder voor onze luxe. Help mij om eenvoudig te leven, dankbaar en gul te zijn te zijn, goede geldbesteding.

  Nog dichterbij wil ik om vergeving vragen voor het verkeerd besteden van mijn tijd, energie en talenten/gaven (ik zie dit als stelen): om mezelf te bewijzen en goedkeuring te verdienen. Daarbij ook roofbouw te plegen op mezelf, door voortdurend meer te doen dan ik kan (eigen kracht) in plaats van op U te vertrouwen. En mezelf te willen veranderen tot een ‘perfecte christen’. Wat een ongeloof! Zelfzuchtig. En nu ben ik te uitgeput om voor mijn gezin te zorgen. God, vergeef me. Vernieuw mijn denken, dat U mij mooi geschapen hebt, dat ik een nieuwe schepping ben door Jezus Christus en u mij herschept door uw Geest (en niet de leugens en aanklachten van de duivel te geloven over mezelf). Schenk mij uw liefde en kracht om U en mijn naaste te dienen met wat ik van u krijg, bescheiden over mezelf, met grote verwachting van U.

  Ik maak dit openbaar opdat mensen die zichzelf hierin herkennen zich kunnen omkeren naar God en bevrijd worden.
  En omdat we kunnen bidden voor de mensen in onze maatschappij waar zo’n druk ligt op het najagen van rijkdom, status, geluk en perfectie, en die daardoor uitgeput zijn, ontevreden met wat ze hebben of zijn, bij wie depressie en verslaving op de loer ligt of heerst. Laat de duisternis verdwijnen en God’s glorie zichtbaar worden!

 16. Laten we bidden dat de spoedwet verhinderd zal worden in de naam van Yeshua! Deze wet bevat dingen die niet kloppen! Laten we bidden dat onze regering zich zal bekeren! Laten we bidden dat de christelijke partijen radicaal zullen worden en geen compromissen zullen sluiten. Laten we bidden dat een ieder zal zien dat God en Zijn geboden boven onze regering staan! Dat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen! Laten we bidden en smeken voor een omkeer in ons land!
  Laten we bidden voor alle christenen voor wijsheid en onderscheidingsvermogen door de Heilige Geest!
  Laten we ook bidden dat iedere leugen rond deze crisis ontmaskerd zal worden in de naam van Yeshua! Dat de waarheid zal zegevieren in de Naam van Yeshua! Laten we opstaan en bidden!!

 17. Deze week had ik zoveel mogelijk vrij gepland, maar had ik het gevoel dat ik wel naar de studio op zolder van een vriend moest gaan. Toen ik de dagtekst van vandaag las, was ik geroerd. Het is precies de tekst van het lied. Ik kreeg het vandaag binnen en deel het graag met jullie ter bemoediging: https://youtu.be/rMoBdZwtgTk

 18. Ik wil graag gebed vragen voor mensen die zichzelf rekenen tot de LHBTQ+ en daarnaast christen zijn. Deze mensen hebben zowel in de maatschappij als ( helaas) in de kerk te maken met discriminatie. Vergeef ons Heer dat wij vaak niet goed weten hoe we met deze mensen om moeten gaan, dat we niet genoeg naar hen luisteren en in liefde om hen heen staan.
  Ik bid dat de kerk echt een plaats voor iedereen zal zijn, en dat wij als Zijn gemeente Zijn liefde kunnen tonen aan iedereen.

 19. Dank U Heer , dat U mij vandaag liet zien toen we gingen bidden voor huwelijken en alle toegelaten methodes van geslachts veranderingen dat ook vergoed wordt door ziektekosten verzekeraars, dat we zelf mee doen als we deze verzekeraars steunen.
  Dank U Heer dat U me liet zien dat ik daardoor geen goede rentmeester ben.
  Dank U dat U mij vergeven hebt, omdat ik dat mocht belijden, Heer ik bid dat nog vele harte geraakt worden om dat geen zo abnormaal is geworden, U schiep de mens en het was zeer goed.
  Herstel ons land Heer, en vergeef al deze mismakende praktijken rondom gender neutraal. Heer ik bid dat ieder mens die zijn of haar indentiteit kwijt is, het zal vinden in U.
  Dank U voor wie U bent, en voor Uw trouw aan ons in Jezus Christus naam Amen.

 20. Ja Vader, schenk toch ook bekering van het Saul-syndroom (1 Sam. 18) onder kerkleiders en geestelijke leiders. Vergeef ook de eigenzinnigheid onder ons, en het verzet en ongehoorzaamheid tegen uw Geest (Hand. 7:51).

 21. 6 de gebod moord niet:
  Vergeef ons wanneer we elkaar mond dood maken.
  Pesterijen op alle vlakken waarbij we elkaar geestelijk vermoorden.
  Of wanneer we gedachtes hebben of dood verwensingen doen.
  Voor u is dit gelijk aan moord!

 22. Ik droomde dat er steeds spullen weg waren uit ons huis ,maar ook bij anderen.
  Het was een heel vreemde gewaarwording , dat ook een geestelijke uitwerking had.
  De droom ging verder dat ik met nog enkele mensen in de stad (het leek Almere?)liep.
  We kwamen voorbij een huis met grote gifgroene deuren, iemand zei: daar achter die deuren is de satanskerk.
  Ik ging naar binnen , het zag er kaal en vuil uit., langs de muren zaten enkele mensen.
  Liep van links naar rechts en proclameerde al lopend, hierbij trek ik een streep met het bloed van Jezus,
  Tot zover en niet verder !

  Een jonge man keek toe en werd geraakt ,daarom zei ik tegen hem.
  Jij hoort hier niet thuis, Jezus houdt van jou.
  Er kwamen ineens andere mannen op me af, een met een doek met een verdovingsmiddel die hij tegen mijn neus wilde drukken , maar ik weerde hem af en liep naar buiten.
  Terwijl ik naar buiten liep ging er een vuur van Gods Geest de ruimte binnen,een sterke rode gloed.
  Binnen viel iedereen op de grond en was min of meer uitgeschakeld.
  Daarna werd ik wakker en ervoer heel sterk de kracht van de Heilige geest.
  Het was ongeveer drie uur dat ik dit droomde.
  Tot zover de droom.

  Moest denken aan Jac. 4;7, dat we ons moeten onderwerpen aan God, schuld belijden ,
  maar ook weerstand bieden aan de steler , slachter en rover.

 23. In de tijd dat ik in de gebeds- en verootmoedigingsbeweging die al tientallen jaren in Nederland actief is geweest, van de HEER geleerd dat gebed voor Nederland inde eerste plaats, gebed voor wat Kerk heet moet zijn. Wezenlijke verandering in ons land in de zin van “Uw koninkrijk kome”, kan alleen door die gemeente komen, waarvan JEZUS zei: “IK zal Mijn gemeente bouwen”. Zijn wij als kerken inderdaad die gemeente? De HEER heilige daarom Zijn Naam in ALLEN over wie Zijn Naam is genoemd bij hun doop!
  HIJ is inderdaad blijkens de Kracht die Hij reeds in sommigen werken kan, bij machte door Zijn GEEST ALLEN op te wekken, maar dat eist een volkomen overgave aan de HEER en een met Hem sterven door onze doop in Zijn dood! En wie wil dat? Is die kruisdood niet voor vele christenen zelf een aanstoot? Jeremia had deel aan het lijden Christus in zijn dagen. En wij?

 24. Amen, Hij maakt ons één als wij onszelf eerst één met Hem maken. Zoals Paulus schrijft in 1 Kor. 12:13 “hoewel vele leden, zijn wij door één GEEST tot één Lichaam gedoopt en allen zijn gedrenkt met die GEEST!” De hele Bijbel gaat over die innerlijke eenwording van de mens met God.

 25. wellicht ook onze verootmoediging waard en vergeving vragen daarvoor aan God ; het feit dat wij de aarde die Hij ons gegeven heeft leegroven. Wij zijn aangesteld als rentmeesters, een prachtige taak. Maar helaas zijn we verworden tot rupsjes nooitgenoeg en zijn mensen elders op deze aarde die al weinig hebben daar de dupe van. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het verbranden van bossen in het Amazonegebied voor het aanplanten van oa soja wat verwerkt wordt in veevoer. Opdat wij ons dagelijks stukje veel te goedkoop vlees kunnen eten. De inheemse bevolking die daartegen in opstand komt worden of verdreven of vermoord. Goud wat gedolven wordt , vaak door kinderen onder zeer slechte omstandigheden. Wat van het landschap overblijft laat zich raden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Vader , vergeef ons dat we Uw achtste leefregel zo slecht naleven!

 26. Wij bidden voor vergeving voor eigenzinnig moorden van ongeboren kinderen, zelfmoorden en euthanasie. En dat is heel terecht!
  Maar laten wij ook zonden belijden voor het eigenzinnig verlengen van levens. God gaat over leven en dood, maar dat wordt in de medische wetenschap en door de mensen zelf niet meer geaccepteerd. Levens van ouderen worden door allerlei medische ingrepen keer op keer verlengd. Men mag niet meer doodgaan. De mens lijkt tegenwoordig wel op een auto, waar steeds weer een nieuw onderdeeltje in wordt gezet. Zo wil men de dood keer op keer uitstellen. Laten we bidden dat christenen hun leven zo gaan heiligen, dat ze niet bang zullen hoeven te zijn voor de dood en ernaar uit zullen zien om hun Heer te mogen ontmoeten.

 27. Vader, ik vraag vergeving voor concurrentiestrijd tussen ons. Dat we de ander bepaald succes niet echt gunnen en jaloers zijn op elkaar. Leer ons te worden als dat dorp in Zuid-Amerika dat eensgezind een lid van de gemeenschap steunt, wanneer deze wielertalent heeft. Iedereen viert de overwinning alsof ie zelf gefietst heeft. Maak ons Één, aanEéngesloten, en neem uit ons midden weg, die verdeeldheid brengt.

 28. Gebed graag voor hen die vandaag weer op de bressen staan om 11:00 uur in Den Haag tegen de agenda van de vijand.
  Daarbij ook nog een beeld van gisterenavond. 2 Koningen 13:20-21 20 Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars.
  21 En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen; zo wierpen zij den man in het graf van Elisa; en toen de man daarin kwam, en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend, en rees op zijn voeten.
  De tweede en laatste Adam in ons, van wie men denkt dat Zijn Lichaam, de kerk, dood is, kwam tot leven in het graf van Elisa door de dubbele zalving. Jezus heeft beloofd dat we nog grotere dingen zouden doen als toen Hij zelf op aarde liep. Ze willen ons begraven maar de duivel schoot zichzelf in de voet en nu rijst Gods leger op. Bidt, strijdt en verkondig als nooit tevoren en let op wat er dan gebeurt !!!

 29. Bidden voor de overheid. Psalm 78:1-8 en bidden voor de vrede van de stad en het land. Jeremia 29: 7. Bid in geloof dat de Here God zal geven wat wij bidden. Jacobus 1: 6-8. Ons eenparige gelovig gebed hoort en verhoort onze hemelse Vader. Mattheus 18: 19.
  Bidden tegen de geest van wetteloosheid in het land. Wetten die tegen tegen Gods Woord ingaan. Bidden tegen de geest van goddelosheid. Dat land en volk alleen de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Heilige Israels, geopenbaard in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, zal aanbidden. Bidden tegen de geest van liefdeloosheid. De liefde voor de Here God en voor elkaar is verkild. Bidden dat een ieders hart wordt vervuld met de agape liefde van de Here God. Gods zegen. Shalom!

 30. Mijn gebed is dat wij met meer compassie bidden voor de mensen die ondragelijk en uitzichtloos lijden, ipv de euthanasie zo makkelijk te veroordelen.

 31. Wij volgen het shabbat gebod dat God aan Zijn volk gaf en dus ook aan ons, al enkele jaren op, heel bewust. Veel bewuster dan ook destijds in de kerk de zondag te houden als rustdag. We gaan nu echt rust houden. Op deze manier sta je echt stil bij wat het betekent om niet bezig te zijn met vanalles en nog wat als God zegt dat het een eeuwige verordening is om de shabbat te houden. Er rust zegen op als je hem gehoorzaamt in het houden van Zijn geboden. Je laat zien zoals Yeshua zegt dat je Hem liefhebt als je Zijn geboden doet, bewaart. Gods geboden, Zijn wet, Zijn Torah, Zijn onderwijs is goed om je te heiligen.

 32. Here God open de ogen van de mensen want een Christen broeder die blind was zei ooit :”Beter blind en ziende, dan ziende en blind.”

 33. ONZE VADER-ABBA-

  Bron van ZIJN, DIE ik ontmoet in mijn ontroering om al wat is.
  UW NAAM IS JHWH-IK-BEN -DIE- IK- BEN, opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

  Bundel UW LICHT in mij en maak het nuttig
  Vestig, UW RIJK van EENHEID nu,
  UW enige verlangen handelt dan samen met het onze

  VOEDT ons dagelijks met brood en inzicht en UW RIVIEREN VAN LEVEND STROMEND WATER,

  Maak de koorden van de fouten los, die ons verbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven .

  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden ,

  Want, uit U wordt geboren:
  DE ALWERKZAME WIL,
  De LEVENDE KRACHT om te handelen,
  En het Lied dat alles verfraait,
  en zich van eeuw tot eeuw vernieuwd.
  AMAN

 34. Lieve broeders /zusters,
  Laten we bidden en ons verootmoedigen dat wij als kerk verzuimd hebben om mensen te discipelen. Om de Grote opdracht uit tevoeren die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij terug keren naar de eenvoudigheid van het evangelie. Als arbeiders in de oogst. De straat op. Om op zieken de handen te leggen, demonen uit te drijven en evangelie te verkondigen. Dat is de plek innemen in onze samenleving.

 35. Lieve broeders /zusters,
  Laten we bidden en ons verootmoedigen dat wij als kerk verzuimd hebben om mensen te discipelen. Om de Grote opdracht uit tevoeren die Jezus ons gegeven heeft. Laten wij terug keren naar de eenvoudigheid van het evangelie. Als arbeiders in de oogst. De straat op. Om op zieken de handen te leggen, demonen uit te drijven en evangelie te verkondigen. Dat is de plek innemen in onze samenleving.

 36. We mogen en kunnen vanuit onze comfortzone bidden: Heer, vergeef ons ….. reinig ons ….. vul ons ….. schijn met uw licht in ons …. heilig ons …. Dat doe ik regelmatig.
  Ook kunnen we opstaan uit onze comfortabele stoel en actief vergeving schenken, actief onze vijand liefhebben, ons werkelijk en volhardend afkeren van zonde, afgoderij, onheilige praat. We kunnen ons dagelijks actief in Gods Woord verdiepen, in Hem blijven, elkaar gaan toespreken in psalmen en geestelijke liederen, actief de Heer verwachten, actief de leugen ontmaskeren, actief de Heer danken in ALLES, actief het werk van onze Here Jezus/Jeshua aan het kruis gedenken zodat we ons kunnen verblijden in Hem, altijd. Laten we door gebed, smeking en dankzegging al onze verlangens bekend maken bij God. Dit zijn acties waarop Gods Woord ons vele beloftes heeft toebedeeld: vergeving (Mt.6:14,15), heiliging (Ef.2:21), reinheid (1Joh.3:3), vervulling (Ef.5:18,19; Kol.3:16), blijdschap (Joh.15:11; 16:24), vrede van God (Fil.4:4-7).
  Deze dingen zeg ik ook tegen mezelf. Waarom blijven vragen om dingen die God ons al beloofd en gegeven heeft, maar waarvoor we wel uit onze comfortzone en in actie moeten komen?

 37. Mooi gezegd, Dinie. Soms lijkt het of de kerken in hun verlangen om onderdanig te zijn aan de overheid, ‘roomser willen zijn dan de paus’. Laten we hoorbaar en verstaanbaar getuigen van de Waarheid, zolang het nog kan. Wanneer we als gelovigen streven naar meer heiligheid en reinheid, en getuigen van de Waarheid, dan zal er vervolging komen. Het moment dat ons definitief de mond gesnoerd wordt, kan snel naderbij komen.

 38. AMEN! Niet alleen bidden voor jongeren, ook voor kinderen die nóg makkelijker door de media beïnvloed worden. En bidden voor de christelijke scholen, dat ze vasthouden aan Bijbelse richtlijnen en lesprogramma’s toetsen aan Gods Woord. Stichting Bijbel en Onderwijs heeft veel lesmethodes en trainingen getoetst aan de Bijbel en helpt ouders en scholen om nuchter en waakzaam te blijven.

 39. Het negeren van het sabbatsgebod is volgens mij een gelóóf. We zijn ervan overtuigd geraakt dat we productiever zijn wanneer we onze rust overslaan, en dat de economie zou lijden onder een dag van algemene rust. “We kunnen toch niet zomaar alles uit onze handen laten vallen! Dan loopt alles in het honderd!”. Ik denk dat de sabbat wil laten zien: “Het hangt niet van jullie zwoegen en dóórploeteren af of je genoeg zult hebben of iets op tijd afkrijgt. Het is Mijn zegen!” Wat me raakt in het verhaal van de Israëlieten in de woestijn is dat het niet alleen verboden was om op sabbat manna te zoeken, het had ook geen zin: het was er niet. Kortom, die extra dag werken maakt ons niet productiever. Het put ons alleen maar uit.

 40. Beste medebidders,
  Graag bij dag 6 {meen ik) extra gebed voor Kamerleden en regerings partijen als de Tweede en de Eerste Kamer dat de wet van Pia Dijkstra ‘voltooid leven’ stoppen zal, ook die verfoeide levenseinde kliniek is een doren in het vlees. Ik lees net dat Pia Dijkstra de Kamer gaat verlaten https://cip.nl/81401-pia-dijkstra-d66-neemt-afscheid-als-kamerlid-na-de-moord-op-els-borst-ben-ik-voorzichtig-geworden?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2020Sep22
  Dit brengt mij extra in gebed voor omkeer in ethiek de moraal van het leven. Zo ook gemeentebesturen die Pro Life wakers op hanengekraai zich laten gelden en regels willen opleggen tot verboden bij abortus klinieken, wat moordfabrieken zijn. Zie het boekje Niet Het Einde https://www.youtube.com/watch?v=dWD1BiKRgJ0 nu er van een voorzieningsrechter uit Haarlem zo plat gesproken is en zonder nadenken in eigen moraal, gemeente Heemstede heeft hier een groot aandeel in, ophef terwijl iedereen welkom is ongeboren of dement. Ieder heeft zijn waarden.

 41. Schuld belijden voor God en het joodse volk ,Zijn Oogappel dat wij christenen met onze verkeerde blik van Zijn Woord en uit haat Zijn Sabbat verandert hebben en zondag zijn rustdag noemen,,wat een hoogmoed en blindheid De tien Woorden naar traditie luisteren en niet terugkeren naar Zijn Woord. O,wonder er is genade belijd de zondeschuld Onze Heiland geeft vergeven en kracht om Hem te volgen Looft De Heer.!

 42. Gebed voor geestelijk inzicht in gemeentes, en gebedsgroepen in alle gemeentes, dan schijnt Gods Geest door.
  Daarbij doorbraak voor geestelijke openheid in geloofshuizen om.ons heen geen denominaties meer waar nederland vol van is,
  maar een levende gemeente die christus volgt.
  Als daar liefde bloeit volgen randkerkelijken en ongelovigen, en komt er weer vertrouwen,
  we hebben dit als volk toegestaan en de verdeeltheid is groot.
  n gebedsmogelijkheid vanuit deze 10 daagse wekelijks volhouden zal veel uitwerken.
  Misschien via Pillar of Fyer die online goed te volgen is.
  GOD hoort als wij trouw blijven, ons land heeft het zo nodig.

 43. Het heilige van de shabath: wat hebben we er van gemaakt.
  We hebben de shabath ingeruild voor de zondag.
  Ook dat is een voorbeeld van de vervangingsleer!
  We hebben ons daarmee gesteld boven God’s volk Israel, aan wie Hij deze dag heeft gegeven.
  Laten we ons verootmoedigen voor het feit dat we ons ook daarmee gesteld hebben boven Zijn eerstgeboren zoon: Israel.
  Ex 4: 22; “Dit zegt de ‭HEER‭: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.‭

 44. Juist in een tijd waarin de bruid zich klaar moet maken voor de komst van Jeshua, wordt het natuurlijke beeld daarvan – het huwelijk en de eenheid tussen man en vrouw – geweld aan gedaan. Ik denk ook aan de actieve (en succesvolle) lobby van de LHTB beweging. Laten we vooral ook bidden voor onze jongeren die hiermee voortdurend geïndoctrineerd worden via de media, maar ook op school in de lesprogramma’s.

 45. Abortus komt bij dag 6 aan de orde, maar ik had er een droom over. Ik denk omdat dit zo’n gruwel is in Gods ogen en er zoveel, zo openlijk mee kapot wordt gemaakt. We kunnen ons hier als christenen niet bij neerleggen. En we moeten opstaan voor deze kinderen, maar ook voor de moeders die de rest van hun leven deze pijn en schaamte meedragen! Laten we bidden dat deze massamoord stopt!

 46. Ik zag een beeld van de afgehakte bebloede oor van de slaaf van Malchus en dat Jezus het wonder verrichtte van heling en geloof dat komt door het horen en het horen van het Woord van Christus volledig weer hoorbaar wordt. En wat te bedenken van die slaaf wat er van hem is geworden als de degene die het kruis toen moest overnemen om te sjouwen van Jezus, dat zijn familie daarna tot bekering kwam !

 47. en dan geen valse eenheid (uiterlijk, in regels, vergaderingen, discussies, nieuw bedachte namen, bv eenheid in ‘de liefde’ idd humanistisch!, en water bij de wijn doen is dan onvermijdelijk), maar eenheid in het liefhebben en gehoorzamen van Jezus en Zijn Woord. Als het goed is is die échte eenheid er al, onzichtbaar… er wordt nog gewacht op het openbaar worden van de zonen/dochters van God…

 48. Terwijl ik las over het misbruik van Gods naam werd ik bepaald dat ik dit ook wel eens doet. Gelijk vergeving gevraagd aan God.

  Ik kreeg direct daarna lied op mn hart; Leer mij naar Uw wil te handelen. k’zal dan in Uw waarheid handelen.
  Neig mijn hart en voeg het saam. Tot de vrees van Uwen naam.etc.

  God is zo goed, Zijn genade is groter dan onze tekortkomingen.

 49. We zitten in een Tweede Kamer verkiezingsjaar 17 maart 2021 en Amerika 3 november aanstaande. Moge Daniël 9 wereldwijd tot leven komen in kerk en kring. Ik stuur mijn preek door die ik 23 augustus bij FIRE in Rotterdam hield: ‘Van paradijs naar paradijs en het vergieten van onschuldig bloed’. We gaan voor de afschaffing van abortus. Abortus is een misdaad tegen de menselijkheid; een misdaad tegen God. De HEERE zegene ons samen in deze 10 dagen. Het Loofhuttenfeest komt eraan. Hij komt spoedig.

  Willy en Bert Dorenbos, dorenbos@kiesdanhetleven.nl

 50. Zelf bid ik voor de regering en het koningshuis van Nederland. Dat de hoogmoed, trots, ongeloof en vertrouwen op eigen kracht mag verdwijnen. Dat het humanisme gebonden zal worden en NL de glans en luister van de heer Jezus zal laten zien.

 51. Nu het over beelden, afbeeldingen en afgodsbeelden gaat : welk GODSBEELD hebben wij als individuele christen eigenlijk ? Klopt ons GODSbeeld wel ? of moet daar af en toe nog iets aan worden bijgeschaafd ?

 52. Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen:

  Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
  waar U bent zal de nacht verdwijnen
  Jezus licht van de wereld vernieuw ons
  levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
  schijn in mij, schijn door mij

  Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid
  kom heilige geest stort op ons Uw vuur
  zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen
  spreek Heer Uw woord dat het licht overwint…

 53. ‘Maar ook nu wek ik u op moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar het schip. Want deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, bij mij gestaan en hij heeft gezegd: Wes niet bevreesd, Paulus, want gij moed voor de keizer staan; en zie allen die met u varen, heeft God u geschonken. Daarom mannen, houdt moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is.’ Handelingen 27: 22-25.
  Geliefden, laten wij de Heer danken dat Hij ons door de storm zal leiden. Laten wij de geloofsmoed houden en het vertrouwen in de Heer houden. Wat wij in deze wereld hebben en soms aan vastklampen, zal vergaan, maar zelf geeft Hij ons een behouden aankomst. Tot dan zullen wij onze knieeen buigen en Hem in nederigheid en verootmoediging, blijven aanroepen. Wanneer wij aanhoudend bidden, zal de Heer ons recht verschaffen. Lucas 18: 1. Het recht op redding, vergeving van zonden en herstel.

 54. Bij het bidden rondom het eerste en tweede gebod werd ik bepaald bij mentale en emotionele beelden van God. Verkeerde denkbeelden over Hem. Laten we de Heilige Geest vragen ons hart te onderzoeken en te laten weten waar ons beeld van Hem niet klopt. Zo belangrijk Hem te leren kennen in Wie Hij werkelijk is. Mijn man, met wie ik bad werd daarbij bepaald bij Deuterenomium 4, met name vers 34-39.

 55. In deze tijd kunnen denkbeelden afgodsbeelden zijn. Ik denk aan de wetenschap, materialisme, politiek. Maar ook binnen de kerken: claims dat we weten wie God is en hoe Hij werkt. En inderdaad onze eigen ideeën over hoe we zijn Koninkrijk moeten verspreiden. Mozes zei: Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. (Exodus 33:15) En Jezus zei: Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5). Ik belijd dat ik geprobeerd heb God in eigen kracht te dienen. Onbedoeld en onbewust, maar toch gedaan. Heer, ik wil alleen nog in Uw kracht verder gaan.

 56. Laten we bidden voor de Christen Unie en hun rol in het kabinet. Laten we bidden voor transparantie van deze partij in het huidige beleid en de agenda die gediend wordt. En misschien moeten we naast bidden, ook een brief naar hen sturen vanuit een deel van hun achterban.

 57. Vanmorgen erg bepaald bij de eerste zin: volharden!!!! in het gebed, en eensgezind, daar bid ik altijd al voor en zal dat ook na deze dagen blijven doen, dat we als een eenheid optrekken tegen de machten van het kwaad…

 58. Een tekst ter bemoediging;
  Uit zacharia13:1
  Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.
  Laten we bidden dat de Bron Jezus geopend word voor heel Nederland tegen de zonde en onreinheid in ons land. En daarbij zelf uitgaan als werkers in de oogst zoals in lucas 10:2

 59. Oh Heer ik bid voor België, voor een doorbraak, dat U verhoogd mag worden in ons land. Wij hebben U nodig ! O Heer open de slapende ogen en verschijn blinkend ! O Heer ik bid voor een opwekking !

 60. Gebed voor vele voorgangers in Nederland/Europa om meer diepgang in hun preken…….ook ten behoeve van Israël en ZIJN volk….

 61. De oproep van verootmoediging en vergeving van vandaag heeft mij ook geraakt.
  De noodzaak hiervan ervoer ik eerder bij een beeld van de bruid.
  Ik zag een bruid, prachtig bekleed met een witte bruidsjurk.
  Maar haar lichaam stond niet in lijn, met haar prachtig postuur en bruidsjurk.
  Haar ogen waren afgemat, en schouders gebogen.
  Ik ervoer dat de bruid zo dichtbij volledige verzoening, en herstel was, maar haar ogen leek af te draaien voor delen van het heiligingsproces wat alles met vergeving en belijden van schuld te maken heeft.
  Gevangen vergeving.

  Ik vroeg God om openbaring en kreeg bij het beeld van de afgematte ogen: Klaagliederen 4: 17 voortdurend bezweken onze ogen tevergeefs uitziend naar hulp. En bij gebogen schouders: Klaagliederen 5: 5. we worden op onze nek gezeten. Rust gunt men ons niet.

  Het beeld heeft ertoe geleid dat ik voor het eerst Klaagliederen gelezen heb. Een hoofdstuk dat we misschien het liefst overslaan. Toch is het boek in de grondtekst prachtig. Het is een diepe verootmoediging waar de dochter, het volk Israel, en de bruid in verootmoediging smeekt: we zijn allemaal schuldig, profeten die mensen naar de mond praatte. vaders die er niet meer zijn. Kinderen die een last dragen, en onderwijs gemist hebben. Het bezwaarde hart van vrouwen om wat niet meer was.
  Maar ook die prachtige diepe smeekbede: keer ons om Heer, want dan zullen we terugkeren.
  Klaagliederen sluit zo mooi af. Een liefdevolle oproep, ahw van God zelf: Keer je om, en laat je hart herstellen. Kijk niet weg.
  Ook ik maak deel van dit proces, en bid mee voor vergeving voor het land en onszelf.

 62. Toen we hoorden van deze tien dagen gebed actie vroegen we de Heer of Hij van ons vroeg om mee te doen.
  Toen kreeg ik een beeld: ik zag Nederland onder een soort ijskorst. Als je als Gebedsgroep/ gemeente hier aan mee doet boor je als het ware een gat in die korst maar na afloop vriest dat gat zo weer dicht. Maar als in Nederland vele organisaties/ gemeenten mee doen dan boren we allemaal een gaatje in een soort cirkel zodat er een hele schijf er uit geponst wordt. Dan kan de zon gaan werken en de ijskorst doen smelten.

 63. Ik zou willen bidden dat de kerk voor vrijmoedigheid van de kerk, dat zij zich niet laat gijzelen door de politieke correctheid maar in liefde en genade vertelt waar het in de Bijbel om gaat. Jezus heeft geen advocaten nodig maar getuigen.

 64. Prijst de Heer! De Almachtige God en Vader. Heer ik dank U voor Uw geduld en dat U wacht en de mensheid de kans geeft om zich te bekeren van hun zondige en goddeloos leven. U wilt niet dat iemand verloren gaat, U heeft een ieder lief. Dank U dat ons door Uw Woord en Uw Geest activeert om bij U te komen en U te aanbidden en te smeken om genade. Wij verootmoedigen ons voor Uw heilig aangezicht en smeken U om vergeving voor onze nalatigheid en onverschilligheid. Als Uw volk hebt U ons geroepen om voor U te leven en door U een licht en een getuige in deze wereld te zijn. In plaats daarvan zijn wij alleen met ons zelf bezig geweest en deden mee met de wereldse praktijken. Hier breken wij radicaal mee liefdevolle Vader. Vanaf nu zullen wij heilig en rein aan U toegewijd leven. Voor U een kanaal van zegen zijn voor de mensen om ons heen. Wij bidden en smeken U vergeving voor het zondige gedrag van de mensen die U nog niet kennen en de houding en uitspraken van de leiders in deze wereld, die zich niets van U en Uw woord aantrekken. Vergeef hen Hemelse Vader, want zij weten niet wat zij doen. Verschijnt U alstublieft aan hen in dromen en visioenen, zodat zij tot inkeer komen en voor U zullen buigen. Ik bid U om eenheid onder Uw volk en bid de heilige stad Jeruzalem Uw vrede toe en bid voor Uw volk Israel. Moge Uw vrede, Uw shalom met alle Joden zijn over de hele wereld. Laten wij samen op de sjofar blazen en als wachters op de muren de mensen waarschuwen. Er is nog hoop en daarom bidden en vasten wij voor Uw aangezicht en pleiten voor genade, vergeving en Uw barmhartigheid. Dit bid ik en smeek ik U door Uw genade en in de naam van de Here Jezus, Yeshua Hamashiach! Amen.

 65. In Mattheüs 16:24 staat: Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen.
  Verloochenen betekent: niet meer willen, verwerpen. Als christenen moeten we onze oude mens, ons ik niet meer willen, we moeten ons ik afleggen, om zo de nieuwe mens aan te kunnen doen. Met andere woorden, we moeten van onze troon komen om plaats te maken voor Koning Jezus, die het in ons volledig voor het zeggen krijgt, terwijl wij in nederigheid Hem gehoorzaam willen zijn in alles. Laten wij bidden dat deze dingen, deze heiligmaking, weer in de kerken/ gemeenten gepredikt gaat worden. Zodat Paulus’ woorden: “Met Christus ben ik gekruisigd: Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” voor iedere christen werkelijkheid wordt.

 66. Een indruk van vanochtend ter toetsing voorgelegd (svp géén openlijke discussie van maken): “Zou de Gemeente de komst van Jezus kunnen bespoedigen wanneer zij er een gewoonte van maakt om op de Dag van Bazuingeschal te roepen om een terugkeer van de Koning; dit in lijn met de NT-betekenis van deze dag”? (Immers: de Kerk heeft door de geschiedenis heen de najaarsfeesten niet meer gepraktiseerd, en daarmee evenmin de Dag van Bazuingeschal. Is er wellicht een relatie met de komst van Jezus die al zo lang op zich laat wachten?). Volgens Matth. 24:36 weet alleen de Vader dat moment, maar zou de Gemeente invloed kunnen uitoefenen op Gods wilsbesluit door op de Dag van Bazuingeschal te roepen, smeken en bidden om de Terugkomst van de Zoon? Het is toch immers zo dat alles pas echt beter wordt als Jezus is teruggekomen!? Zou de Gemeente de gebeurtenissen m.b.t. Zijn komst kunnen doen versnellen door naar Zijn komst te gaan roepen?

 67. Laten we bidden dat de kerken wakker zullen worden en op zullen staan! Velen lijken nog te slapen! Laten we bidden dat de harten weer terug zullen keren naar onze God, de God van Abraham Izaäk en Jacob! Laten we bidden dat kerkleiders, voorgangers, dominees, ouderlingen en oudsten op zullen staan in de naam van Jezus!!
  Laten we bidden voor verootmoediging binnen de kerken, vergeving voor onze lauwheid en passiviteit! Laten we bidden dat we weer vurig mogen worden. Meer van Hem en minder van ons!! Dat velen de Yeshua mogen leren kennen als DE Enige weg, DE waarheid en Het leven!!

 68. Van harte ondersteun ik de oproep van Kora Roskam (17-9-2020) tot gebed voor het belijden van schuld van de kerken. Het oordeel begint immers niet bij de wereld maar bij onszelf (1Petr.4:17) : bij christenen, gemeenten en kerkgenootschappen. Het oordeel in het leven van de gelovigen wat hier beschreven wordt, heeft als doel te reinigen, te zuiveren. Een belangrijke reden waarom we zo dringend een opwekking, herleving van heiligheid (een werk van God onder gelovigen) nodig hebben is omdat het bijbelse begrip oordeel op zij geschoven is en behandeld wordt als een onbelangrijk onderwerp voor de gelovige. Een met de kracht van de Heilige Geest vervulde gemeente is het antwoord op een goddeloze maatschappij. In de eerste plaats zal elke gelovige moeten leren zichzelf te beoordelen.

 69. Heel graag gebed voor belijden van schuld van de kerken door kerkmuren omhoog te houden. Gebed om één te zijn in Jezus Naam!

Reacties zijn gesloten.