de Tien geboden

Vanuit De Terugkeer Nederland willen we de ’10 geboden’ aanreiken als richtlijn voor het gebed 18-28 september. Deze geboden (of het afwijken daarvan) weerspiegelen namelijk goed waar we ons als land van God hebben afgekeerd en geven een duidelijke lijn voor berouw en bekering.