Update 11 September

Beste geïnteresseerde,
Hierbij weer een nieuwe update vanuit het team van De Terugkeer. Er is veel gaande waarvan we u graag op de hoogte brengen. Kijk ook vooral weer eens op de website https://de-terugkeer.nl/, daar is materiaal bijgekomen waaronder een aantal korte video-oproepen door christelijke leiders!  
18 september: het Bazuinenfeest
  Op de avond van 18e september start het bazuinenfeest. De periode voorafgaand aan dit feest is gekenmerkt door inkeer en zelfonderzoek. Strekt ons hart zich al uit naar God? David zegt zo mooi in Psalm 27: “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.”. In deze periode staan we stil bij wie Hij is, en bij Zijn bedoelingen. Dagelijks Psalm 27 lezen kan daarbij helpen. Het is ook goed om God te vragen gebeden op ons hart te leggen voor de komende periode.   Tijdens het bazuinenfeest klinkt al vele eeuwen de ramshoorn (de sjofar), waarvan het indringende geluid ons mag wakker schudden: voor de nood in de wereld en in ons land, én om voor te bereiden op de wederkomst van onze Messias! Over deze wonderlijke maar ook mysterieuze Bijbelse feestdag vindt je meer informatie op de website.  
10 dagen?
  We hebben al regelmatig de vraag gekregen hoe het zit met die 10 dagen.. van 18 t/m 28 september is toch 11 dagen? Dat is juist… maar: we beginnen op vrijdag avond 18 september (met de start van het bazuinenfeest) en eindigen de 28e aan het eind van de middag (Grote Verzoendag). Daarmee is het precies 10 dagen.  
Hulpmiddelen voor gebed
Naast het 10-dagen gebedsplan dat we vertaald hebben om te kunnen gebruiken gedurende de 10 dagen, is nu ook een document beschikbaar waarin we ons verootmoedigen en schuld belijden aan de hand van de 10 geboden.      Hulpmiddelen
Vasten
 Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om 10 dagen te vasten van voedsel. En toch is het een krachtig geestelijk middel en is ons lichaam -mits gezond- prima in staat is om dit te handelen. Het is wel even wennen! Wanneer u meer begeleiding wenst te ontvangen tijdens het vasten, willen we u wijzen op het 10 dagen bidden & vasten programma van Herman Boon. Daarin wordt -naast divers onderwijs- ook de betekenis, het nut en praktische tips rond het vasten gegeven.    
De oproep wordt steeds breder
  Intussen hebben bijna 100 gebedsinitiatieven zich via de website opgegeven. Ook een aantal christelijke leiders en sprekers heeft aangegeven achter het gebedsinitiatief te staan. Ruben Flach (Stichting Opwekking), Hans Maat (Evangelisch Werkverband/ PKN), Gerhard Hobelman (De Betteld) en anderen willen dan ook hun bijdrage geven tijdens de gebedsmomenten en vooraf. Ook hebben diverse landelijke media waaronder Revive en het Reformatorisch Dagblad aandacht gegeven aan De Terugkeer.  
Programma 26 september en tijdens de 10 dagen
  Zaterdag 26 september is internationaal de centrale dag van gebed, verootmoediging, vasten en bekering. Wij zullen op die dag minimaal 2 grotere bijeenkomsten organiseren: om 11.00u in Den Haag (Pillar of Fire) en om 20.00u in Zelhem (De Betteld). Op deze laatste locatie is ruimte voor 400 personen. Van beide bijeenkomsten zullen livestreams beschikbaar gesteld worden. We houden u op de hoogte over mogelijkheden om u aan te melden voor een fysieke bijeenkomst! Tijdens de 10-daagse periode zullen een aantal gebedshuizen een livestream organiseren. Hierover later meer. Ook willen we op de website een mogelijkheid geven om gebedspunten en indrukken te delen. Zodat we dit ook weer breder beschikbaar kunnen stellen. Mailen kan nu al: info@de-terugkeer.nl Het programma zal volgende week ook terug te vinden zijn op de website!  

Flyer   We hebben nog steeds veel flyers beschikbaar voel je vrij om een stapeltje aan te vragen!   Mocht je de de Terugkeer meer bekendheid willen geven met behulp van een flyer dan kun je deze hier downloaden of door op het plaatje te klikken of een papieren versie bestellen via onderstaande knop.   Bestel Flyer
Doneren?   Een aantal medewerkers zijn momenteel fulltime aan het werk om alles te organiseren. Daarbij worden kosten gemaakt zoals drukwerk, multimedia (website, video, livestreaming), reiskosten, etc. We zouden het waarderen als u onze activiteiten wilt ondersteunen. U kunt dit doen via de Stichting Pillar of Fire (ANBI). Direct via NL89 INGB 0009 3110 97 tnv Pillar of Fire en o.v.v. “De Terugkeer” of via online via:   Doneren