Persbericht // The Return – De Terugkeer //

2 Kronieken 7 vers 14: en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

In deze onzekere tijd, waarin velen verontrust zijn en richting zoeken, geloven wij dat verootmoediging en gebed de weg zijn om terug te keren tot God. Nederland is op vele fronten afgewaald van de God van de Bijbel. Helaas is de secularisatie ook doorgesijpeld in onze Westerse kerken en in onze harten: er is veel aandacht voor de buitenkant. Daarom hebben we de periode van 18 tot 28 september aangegrepen om te gaan bidden en vasten. 

Onder de engelstalige naam ’the Return’ worden christenen wereldwijd opgeroepen tot gebed. Ook in Nederland hebben zich vele kerken en groepen aangemeld om mee te doen. Verschillende organisaties geven verootmoediging op een eigen manier gezicht in deze periode. 

Vanaf deze week zullen we via Facebook, onze eigen websites en www.de-terugkeer.nl aandacht vragen voor deze initiatieven om er zoveel mogelijk bekendheid aan te geven. Om het gebed te ondersteunen, zal gedurende de 10 dagen een online programma te volgen zijn op de website de-terugkeer.nl (o.a. een dagelijkse video-overdenking  door verschillende leiders en voorgangers). In overleg houden we op 26 september meerdere samenkomsten in ons land. In de ochtend zal in Den Haag een samenkomst plaatsvinden (met live-uitzending) van Stichting Pillar of fire. ’s Avonds is er een samenkomst op De Betteld in Zelhem. 

Het initiatief wordt geleid door Jack van der Tang (Stichting Pillar of Fire) en Cees Vork (Stichting Op de bres). 

Het comité van aanbeveling bestaat uit: Ruben Flach, Hans Maat, Wim Hoddenbagh, Gerhard Hobelman en Machiel Jonker.


* The Return is een internationaal gebedsinitiatief dat is begonnen in de VS (zie thereturn.org). 600.000 kerken in Zuid Amerika, 93.000 voorgangers in India en miljoenen christenen wereldwijd hebben zich erbij aangesloten. Vele christelijke TV stations in de VS zullen de bijeenkomst op 26 september a.s. in Washington DC uitzenden.