WAAROM ‘DE TERUGKEER’?

Nederland heeft afstand genomen van de God van Abraham, Izaäk en Jacob. We zijn de Rots vergeten waarop ook dit land is gebouwd.

We zijn afgedwaald van Zijn wetten en instructies en hebben de goddeloosheid omarmd. De gevolgen liegen er niet om: grootschalige en gelegaliseerde prostitutie, soepele abortus- en euthanasiewetgeving, massale drugsproductie en -export, ontrouw, overspel, bedrog en daardoor ook een groot aantal echtscheidingen; grootschalige productie, verspreiding en consumptie van (kinder-) pornografie en veelvoorkomend seksueel misbruik. Huiselijk geweld, afpersing, zakelijk bedrog en een ontembare hebzucht. Op papier zijn we een gelukkig land, maar het aantal depressieve en eenzame mensen neemt alleen maar toe.

Ondertussen hebben we verwijzingen naar God ook verwijderd uit onze publieke ruimten, uit onze cultuur en uit onze taal. Afgodsbeelden hebben hun intrede gedaan in onze tuinen en huiskamers, maar waar heeft het Woord van God nog een plaats?

In de Bijbel staat dat ‘gerechtigheid een land verhoogt, maar zonde is een smaad voor ieder volk’ en verder: ‘de wegen van ongerechtigheid leiden tot oordeel’. Maar we lezen ook dat God liefdevol en vol genade is, en dat allen die voor Zijn aangezicht verschijnen om Zijn genade te vinden deze ook zullen ontvangen. Met bekering en terugkeer komt ook vergeving, verlossing, genezing, opwekking en herstel. Dit zien we duidelijk terug in de belofte die Salomo liet opschrijven:

“Als Mijn volk, waar mijn Naam over is uitgeroepen, zich vernedert, bidt, Mij zoekt en zich bekeert van haar zondige wegen, dán zal Ik horen vanuit de hemel, hun zonden vergeven en het land herstellen” (2 Kronieken 7:14).

Laten we dat in deze kritieke tijd van de geschiedenis van de wereld, Europa en Nederland doen, zodat de genade van God zal terugkeren over ons land en we ons opnieuw zullen voegen naar de leven gevende wetten van God.